Hartuirea morala la locul de munca- informare legislativă

  Societatile trebuie sa introduca in Regulamentul intern clauze privind hartuirea morala la locul de munca. Aceste aspecte sunt verificate de catre ITM. Ce este hartuirea morala ? Constituie hartuire morală la locul de muncă şi se sancţionează disciplinar, contravenţional sau penal, după caz, orice comportament exercitat cu privire la un angajat de către un…

Details

Diurna acordata șoferilor este impozabila sau neimpozabila?

In practica actuala sunt numeroase controale fiscale prin care sa verifica diurna acordata șoferilor pentru deplasările din străinătate. In ultimul an, am vazut clienți care efectuează transporturi ,in care inspectorii au considerat ca diurna acordata trebuie impozitata, întrucât șoferii stau in străinătate mai mult de 120 zile pe an, nefiind o activitate cu caracter temporar.…

Details

Modificări referitoare la începerea termenului de prescripție

Înalta Curte s-a reunit pentru a dezbate o sesizare privind un recurs în interesul legii referitor la interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 13 alin. (2) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Termenul de prescripție a răspunderii contravenționale pentru contravențiile prevăzute de art. 26 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 50/1991, republicată, constând în executarea,…

Details

Prelungire termen pentru depunerea declarației de beneficiar real

Termenul de depunere a declarației privind beneficiarii reali a fost prelungit! OUG 191/2020 prevede că noul termen de depunere al declarației este de 90 de zile de la încetarea stării de alertă.   Termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real a fost prelungit, atât pentru societățile comerciale, cât și pentru asociații și fundații, potrivit…

Details

Cine este consultantul extern  specializat in dreptul muncii si cine îl alege?

Legea nr.213/2020 modifica Codul Muncii. Se pune accent pe stabilirea unei proceduri de remediere a problemelor existente intre salariat si angajator , înainte de a ajunge in fata instanței de judecata.   La încheierea contractului individual de muncă sau pe parcursul executării acestuia, părțile pot cuprinde în contract o clauză prin care stabilesc că orice…

Details

Cesiunea partilor sociale catre terte persoane este mai simpla

Legea societăților comerciale s-a modificat prin Legea nr.223/2020 care a intrat in aplicare din 5 noiembrie 2020. Cesiunea parților sociale către alte persoane care nu sunt asociati este pemisa daca a fost aprobata de asociații care detin cel putin 3/4 din capitalul social, daca actul constitutiv nu prevede altceva. Cesiunea părților sociale catre alte persoane…

Details

TVA exclus de la deducere

  O societate cumpăra 2 utilaje pentru dezvoltarea unei afaceri noi, însă nu utilizează in mod efectiv aceste utilaje din cauza pandemiei.   Inspecția fiscală considera ca TVA-ul aferent aceste facturi de achiziție nu este deductibil întrucât lipsesc documentele justificative care sa dovedeasca ca utilajele sunt utilizate pentru operatiuni taxabile.   Împotriva Deciziei de impunere…

Details

Noutăți importante ce privesc societățile comerciale

MODIFICĂRI IMPORTANTE ADUSE LEGII SOCIETĂȚILOR COMERCIALE   Parlamentul României a adoptat recent Legea cu nr. 223/2020 privind simplificarea şi debirocratizarea transferului de părţi sociale şi a vărsării capitalului social. Această lege aduce modificări însemnate Legii cu nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Astfel, printre noile modificări menționăm:   În cazul S.R.L.-urilor se va elimina valoare minimă…

Details