Societățile nu trebuie sa uite ca trebuie făcută reevaluarea clădirilor o data la trei ani!

Societățile sunt obligate prin lege să actualizeze, o dată la trei ani, valoarea impozabilă a clădirilor pe care le au în proprietate. Sancțiune : Daca societățile nu procedează la reevaluarea clădirilor, prin actualizarea valorii acestora,  risca sa achite un impozit local mult mai mare. Sau daca organul fiscal constata in urma unui Raport de inspecție…

Details

Cum sa infiintez un PFA?

Cum sa înființez un PFA ? Orice persoană care nu are cazier fiscal si are 18 ani poate să își înființeze un PFA. Persoana fizica trebuie sa aibă un sediu profesional. Persoana fizica trebuie să declare pe propria răspundere că îndeplinește condițiile de funcționare prevăzute de legislația din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, al protecției mediului și…

Details

Ce acte trebuie sa aiba o societate pastrate la sediul social?

LA SEDIUL SOCIAL : Registrul Unic de Control ÎN LOCURILE UNDE EXISTĂ ANGAJAȚI : Regulamentul de Ordine Interioară Foaia colectivă de prezență Copii după contractele individuale de muncă ÎN LOCURILE ÎN CARE SE LUCREAZĂ CU PUBLICUL : CUI-ul firmei Certificatele constatatoare / Autorizațiile de funcționare Programul de funcționare Adaosul comercial practicat Anunț privind obligativitatea eliberării…

Details

NU MAI ESTE OBLIGATORIE înregistrarea contractului la organul fiscal!

Contractul de închiriere este util atât pentru societățile comerciale , cat si in relația dintre persoanele fizice. Contractul de închiriere se poate încheia valabil printr-un înscris sub semnătura privata, nefiind obligatorie încheierea acestuia la Notar . NU MAI ESTE OBLIGATORIE înregistrarea contractului la organul fiscal! Proprietarii care obțin venituri din chirie NU mai trebuie sa…

Details