Contestația debitorului la procedura de deschidere a insolventei

Debitorul care este nemulțumit de cererea de deschidere a insolventei poate sa formuleze contestatia.   Contestația la cererea de deschidere a procedurii insolvenței este mijlocul procesual exercitat în termenii şi conditiile prevăzute de lege, prin care debitorul contestă starea de insolvență şi solicită respingerea cererii creditorului.   Contestația debitorului va fi introdusă la tribunal în…

Details

Deschiderea procedurii insolventei la cererea creditorului

    Creditorul îndreptățit  in înțelesul legii insolventei poate sa ceara deschiderea procedurii insolventei debitorului.   Creditorul îndreptățit să solicite deschiderea procedurii de insolvență este acel creditor a cărui creanţă, asupra patrimoniului debitorului, este certă, lichidă şi exigibilă de mai mult de 60 de zile..   Acest termen începe să curgă de la momentul scadenţei…

Details

Reținerea și neplata taxelor salariale și a altor dări – pedepsite penal din anul 2022

  Prin Oug 130/2021 publicat în Monitorul Oficial în 18 decembrie 2021 s-a modificat Legea 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale. Astfel, s-a incriminat o nouă faptă de reținere și neplată a anumitor impozite și contribuții. Această măsură se va aplica însă, abia începând cu luna martie 2022. În actul normativ este menționat că…

Details

Modificarea și executarea contractului individual de muncă

  Atunci când se încheie un contract individual de muncă, acesta trebuie să conține anumite elemente esențiale: durata contractului; locul muncii; felul muncii; condițiile de muncă; salariul; timpul de muncă și timpul de odihnă. Regula este că aceste elemente esențiale vor putea fi modificate obligatoriu doar prin acordul părților. Astfel, pentru a opera aceasta modificare…

Details

Suspendarea contractului individual de muncă

    Care sunt cazurile în care poae interveni suspendarea contractului individual de muncă? De drept (prin efectul legii, independent de voința părților); Prin acordul părților; Prin actul unilateral al uneia dintre părți (salariat sau angajator). Care sunt efectele ce intervin în urma suspendării contractului individual de muncă? În urma acestei măsuri se suspendă prestarea…

Details

Timpul de muncă și timpul de odihnă al angajaților

Ce reprezintă timpul de muncă? Prin timpul de muncă înțelegem acea perioadă în care angajatul prestează efectiv muncă sau se află la dispoziția angajatorului, pe scurt perioada în care își îndeplinește sarcinile și atribuțiile de serviciu. Chiar dacă în contractul individual de muncă este prevăzută o anumita perioadă de timp, aceasta se poate modifica printr-un…

Details

Formarea profesională a salariatului este considerată timp efectiv de muncă?

Dacă sunteți salariat și vă aflați în situația în care angajatorul vă solicită să efectuați un curs de formare profesională trebuie să știți că acest lucru reprezintă timp de lucru efectiv. Unde și când poate avea loc cursul de formare profesională pentru a fi considerat timp de lucru efectiv? la locul de muncă în afara…

Details