Obligația de a informa persoanele vizate în temeiul dreptului acestora de acces cu privire la datele cu caracter personal

Recent, CJUE ( Curtea de Justitie a Uniunii Europene) a statuat că operatorii de date cu caracter personal au, ca regulă, obligația de a informa persoanele vizate în temeiul dreptului acestora de acces, cu privire la identitatea concretă a destinatarilor datelor cu caracter personal care le privesc, atunci când aceste date le-au fost sau urmează…

Details

Consimțământul oferit în temeiul legislației privind protecția datelor cu caracter personal

  În cazul în care datele cu caracter personal prelucrate de Societate sunt transferate de către aceasta direct sau prin intermediul partenerilor contractuali/colaboratorilor săi în afara Spațiului Economic European, trebuie sa va asigurati ca aceste transferuri au loc cu respectarea R.G.P.D. (în special art. 46 din R.G.P.D.), a prevederilor legale aplicabile în materie, în baza unor garanții adecvate…

Details

Concediu și indemnizația aferentă pentru îngrijirea copilului bolnav  

Concediu și indemnizația aferentă pentru îngrijirea copilului bolnav   Printr-o nouă modificare legislativă s-a statuat faptul că salariații au dreptul la concediu și de indemnizația aferentă pentru îngrijirea copilului bolnav, cu condiția ca vârsta acestuia să fie până în 12 ani. Astfel, acest aspect este reglementat prin Legea nr. 179/2023 pentru modificarea art. 26 alin.…

Details

Atacarea autorizației de construire de către prefect suspendă de drept efectele autorizației de construire?

În acest caz plângerea prealabilă nu este obligatorie, conform art. 7 alin. (5) din Legea 554/2004. Important de menționat este că, deși art. 3 alin. (3) din Legea nr. 554/2004 prevede suspendarea de drept a actului administrativ atacat de prefect, în cazul specific al atacării autorizației de construire devin incidente prevederile art. 12 alin. 2…

Details

Clauze abuzive inserate în contractele cu consumatorii

  Calificarea unei clauze ca fiind abuzivă se referă la deteriorarea echilibrului contractual prin abuzul de putere al comerciantului care impune, contrar principiului bunei-credințe, la momentul semnării contractului, clauze care îi creează un avantaj în detrimentul consumatorului.   Principiul bunei-credințe a fost preluat din art. 3 pct. 1 din Directiva nr. 93/13/CEE şi desemnează respectul…

Details

Închiderea dosarului de executare când nu există bunuri urmăribile

Probabil v-ați întrebat ce se întâmplă cu executarea silită în cazul în care debitorii pur și simplu nu au niciun bun care poate fi executat în vederea îndestulării creanței.   Codul de Procedură Civilă prevede, la art. 703 alin. (1) că executarea silită încetează dacă: s-a realizat integral obligația prevăzută în titlul executoriu, s-au achitat…

Details

Dublarea cererii de chemare în judecată transmisă prin intermediul poștei electronice

Înalta Curte de Casație și Justiție, prin Decizia nr. 1941 din 5 aprilie 2023, pronunțată de Secția de Contencios Administrativ și Fiscal, a clarificat controversa valabilității semnăturii cererii de chemare în judecată transmisă prin intermediul poștei electronice.   Curtea a stabilit că aceasta este valabilă și nu se impune re-semnarea cererii în original, în format…

Details

Durata concediului de acomodare în cazul adopției

Din data de 2 aprilie 2023 a intrat în vigoare Legea 70/2023 pentru modificarea Legii 273/2004 privind procedura adopției.   Cea mai importantă modificare adusă legii adopției este prelungirea duratei concediului de acomodare.   Până în prezent, concediu de acomodare era prevăzut pe o perioadă de un an, aspect considerat discriminatoriu în comparație cu concediul…

Details

Procedura specială a evacuării

Legislația actuală pune la dispoziția proprietarilor/locatorilor posibilitatea evacuării unor persoane care folosesc sau ocupă un anumit imobil, fără drept.   Această procedură este reglementată de Codul de Procedură Civilă, sediul materiei fiind art. 1.034 și următoarele.   Legea prevede și o procedura prealabilă declanșării evacuării, care se clasează în 2 categorii distincte în funcție de…

Details