Înțelegeri monopoliste

    Înțelegerile monopoliste sunt acele acorduri ale unor companii, independente unele de altele, care au ca obiectiv sau pot avea ca efect împiedicarea, restrângerea sau denaturarea semnificativă a concurenței. Nu orice înțelegere între companiile participante pe o anumită piață este sancționată. De altfel, înțelegerile sunt inerente desfășurării activității comerciale, iar simpla încheiere a unei…

Details

Responsabil cu protecția datelor ( DPO) – funcționar public sau personal contractual ?

Responsabil cu protecția datelor ( DPO) – funcționar public sau personal contractual ?   Responsabilul cu protecția datelor nu este o instituție nouă, fiind prevăzută și anterior de Directiva nr.95/46/CE . Regulamentul UE îl recunoaște ca un actor cheie în noul sistem de protecție a datelor cu caracter personal atât din punct de vedere al…

Details

Deductibilitatea cheltuielilor cu servicii de management

NEWS! Î.C.C.J. confirmă printr-o decizie recentă deductibilitatea cheltuielilor cu servicii de management şi suport prestate în cadrul unui grup de companii     De cele mai multe ori, inspectorii fiscali refuză a considera ca fiind deductibile cheltuielile cu serviciile achiziționate de societăți românești de la societăți din cadrul grupului, motivând că, în realitate, aceste servicii…

Details

Telemuncă – noi reglementări în starea de alertă

                Telemunca – noi reglementări în starea de alertă   Ce este telemunca ? Telemunca este forma de organizare a muncii prin care salariatul, in mod regulat și voluntar, iși îndeplinește atribuțiile specifice funcției, ocupației sau meseriei pe care o deține, în alt loc decât locul de muncă organizat de angajator, cel putin o zi…

Details

Diurna acordata șoferilor

În lumina instanțelor de judecată se constată următoarele precizări cu privire la diurna șoferilor transportatori internaționali: Salariații care sunt șoferi în traficul internațional de marfă sunt îndreptățiți la plata diurnei. Salariaților care sunt șoferi în traficul internațional de marfă le sunt aplicabile prevederile art. 9 din Legea  16/2017. Aceste prevederi legale fac trimitere la prevederile…

Details

Noi decizii in recurs in interesul legii – martie 2021

               Noi decizii pronunțate în Recurs în interesul legii –  MARTIE 2021   Recursurile în interesul legii sunt obligatorii conform dispozițiilor 517 alin ( 4 ) din Noul Cod de Procedură Civilă de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial al României, Partea I și au ca și scop asigurarea interpretării și aplicării unitare a…

Details