Cu ce va poate ajuta un avocat de contencios administrativ ?

Cu ce va poate ajuta un avocat de contencios administrativ va asigura asistență juridică și reprezentare în faza de executare silită a creanțelor fiscale; acorda consultații juridice, consultații fiscale și financiare în relația cu ANAF acorda asistență juridică la controalele efectuate cu ocazia rambursării TVA sau cu ocazia controalelor de fond redacteaza contestatii impotriva proceselor…

Details

Ai obținut autorizația de construire? Află că valabilitatea autorizațiilor de construire poate fi contestată de către subiecții cărora li se adresează actul administrativ individual, precum și de către terțe părți.

  În legătură cu acest subiect, trebuie reținut faptul că, în momentul în care o persoană intenționează să construiască, aceasta trebuie să se supună rigorilor legii și să aibă autorizarea administrației publice locale prin emiterea autorizației de construire, în conformitate cu prevederile legale.   În acest caz, valabilitatea autorizației de construire emise depinde de respectarea…

Details

Clauze abuzive in contractele cu consumatorii

Clauze abuzive in contractele cu consumatorii   Cum puteti proceda in situatia in care aveti inserat in contractul dumneavoastra de credit o clauza abuziva? Pentru stabilirea caracterului abuziv al unei clauze contractuale trebuie avute în vedere dispoziţiile Legii nr.193/2000, care transpune în dreptul intern Directiva 93/13/CEE, care stabileşte la art. 4 alin. 2 din Directiva…

Details

Dreptul la despăgubiri pentru prejudiciul cauzat de prelucrarea datelor cu caracter personal din perspectiva CJUE

În speță este vorba despre Hotărârea CJUE în cauza C-300/21 – Österreichische Post.   Începând cu anul 2017, Österreichische Post a colectat informații cu privire la afinitățile politice ale populației austriece. Cu ajutorul unui algoritm, aceasta a procesat și adresele efective ale „grupurilor-țintă” pe baza unor criterii sociale și demografice.   Datele astfel colectate și…

Details