Pensia de intreținere a părinților pentru copiii lor minori – particularități –

În urma desfacerii căsătoriei, copiii beneficiază de dreptul de a avea un nivel de trai ce le permite o dezvoltare fizică, mentală, spirituală, morală și socială armonioasă, dreptul fiind  prevăzut de art.47 alin(1) din Legea nr.272/2004 coroborat cu art.27 din Convenția ONU  cu privire la drepturile copilului, această responsabilitate revenindu-le în primul rând părinților. Aceștia…

Details

Drepturile și obligațiile administratorilor într-un SRL

Sunteți administrator al unei societăți? Aveti drepturi dar si obligații. Drepturile administratorului dreptul de a realiza operațiunile necesare în scopul îndeplinirii obiectului de activitate al respectivei societăți, cu excepția celor expres interzise în actul constitutiv dreptul de a reprezenta societatea, cu condiția că acest drept nu poate fi transmis doar dacă i s-a acordat în…

Details

Reprezentanții salariaților

Când este necesara alegerea reprezentanților salariaților? Nu este stabilita o obligație a salariaților sa își aleagă reprezentanții salariaților. In cadrul angajatorilor, care au peste 20 salariați se alege un reprezentant al salariaților pentru a putea participa la negocierile colective care sunt obligatorii atunci când societatea are 21 de salariați. In cadrul societăților ce au putini salariați,…

Details

Detașarea transnațională presupune încheierea unui actului adițional

   Detașarea transnațională nu se poate dispune fără acordul prealabil al salariatului trimis sa lucreze in străinătate. Pe cale de concluzie, salariatul si angajatorul trebuie sa încheie un act adițional la contractul de munca Actul adițional la contractul individual de munca trebuie sa conțină urmatoarele elemente, minime: locul de munca unde isi va desfășura activitatea…

Details

Litigii împotriva actelor emise de către Curtea de Conturi a României. Aspecte generale. Partea a II-a

Care sunt actele emise de Curtea de Conturi? În cazul controalelor efectuate pe parcursul execuției bugetare și pentru perioadele anterioare, la instituțiile publice se întocmesc următoarele tipuri de acte:   Acte de control: Raport de control;   Alte tipuri de acte, care constituie anexe ale raportului de control: notă de constatare, notă privind propunerea de…

Details

FIRMELE ÎȘI POT DEDUCE TVA-UL CHIAR DACĂ AU CODUL DE TVA ANULAT

Curtea de Justiție a Uniunii Europene(C.J.U.E.) a precizat recent într-o speță ce viza o firmă românească că este exagerat ca dreptul de deducere a TVA-ului să fie condiționat de respectarea unor obligații de formă, cum ar fi reînregistrarea în scopuri de TVA, fără a verifica cerințele de fond. În respectiva speță,  unei societăți românești i…

Details