Principalele clarificări aduse de Comisia Europeană privind Pachetul Mobilitate

Pe 30.11.2020, Comisia Europeană a publicat primul set de răspunsuri care oferă clarificări la o serie de întrebări ridicate de UNTRR alături de IRU și de alte părți interesate cu privire la interpretarea Regulamentului (UE) 2020/1054 privind timpii de conducere și odihnă ai șoferilor profesioniști.   Comisia Europeană arată că prevederile noului Pachet Mobilitate 1…

Details

Urmează sa se schimbe tratamentul fiscal al creanțelor neîncasate

Societățile comerciale care se confruntă cu probleme la încasarea facturilor vor beneficia, de anul viitor, de o îmbunătățire a condițiilor  fiscale in ceea ce privește pierderile provenite din creanțele neîncasate de la clienți.   Aceasta modificare ar putea sa intre in vigoare in  1 ianuarie 2021 și  oferă posibilitatea deducerii integrale a provizioanelor constituite pentru…

Details

Creanțele curente ce intervin după deschiderea insolventei

  Pentru a porni în demersul nostru, trebuie să plecăm de la dispozițiile art. 102 alin.(6) din Legea 85/2014 care prevăd că: „Creanţele născute după data deschiderii procedurii, în perioada de observaţie sau în procedura reorganizării judiciare vor fi plătite conform documentelor din care rezultă, nefiind necesară înscrierea la masa credală. Prevederea se aplică în…

Details

Deschidere insolventa

Aveți datorii la furnizori, la bugetul de stat, la bănci si nu mai reușiți sa le achitați la scadenta? Datoriile societatii depasesc valoarea prag? Vreti sa nu se adune penalitățile de întârziere? Datoriile sunt mai vechi de 30 zile ? Atunci va recomandam sa solicitati deschiderea insolventei la Tribunalul competent de unde aveti sediul social.   Ce…

Details

Dreptul de deducere a TVA

In Cauza C‑734/19 , ce a pornit de la o speță din România, împotriva ANAF, CJUE a decis urmatoarele: „[D]reptul de deducere a TVA în amonte pentru bunuri, în speță pentru bunuri imobile și pentru servicii achiziționate în vederea efectuării unor operațiuni taxabile, este menținut atunci când proiectele de investiții prevăzute inițial au fost abandonate din…

Details

Contestație fiscală

In ultimul an , avocații din nostru au asigurat asistenta legala in mai multe proiecte având ca obiect reconsiderarea diurnei ca fiind venit salarial cu consecința calculării unor impozite si contribuții retroactive si cu consecința plații unor penalități de intarziere si penalitati de nedeclarare. In aceasta perioada exista controale fiscale pe mai multe domenii ,…

Details

Răspunderea patrimoniala a salariatului

Potrivit art. 254 alin.1 C.Muncii, salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legătură cu munca lor. Astfel, legea impune condiţia ca fapta ilicită a salariatului să fie săvârşită în legătură cu munca sa. Răspunderea patrimonială este una reparatorie, salariatul care a produs o pagubă angajatorului…

Details