Dizolvarea versus insolventa societății

Atunci când vorbim despre dizolvarea societății, trebuie sa avem în vedere faptul ca societatea va fi dizolvata iar mai apoi radiata. Pentru dizolvarea societății este important sa nu existe datorii. Insolventa societății este atunci când societatea dvs. nu își mai poate plăti datoriile, astfel se va  putea cere deschiderea procedurii insoventei. Potrivit legii, întrarea în…

Details

Poate funcționarul public să facă parte dintr-un S.R.L.?

Răspunsul la această întrebare poate fi găsit în Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției.   Legea 161/2003 prevede:   Art. 94 (1) Calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcţii publice sau calităţi decât…

Details

Noi arii de activitate în domeniul IT, scutite de plata impozitului pe venit

Ministrul cercetării, inovării și digitalizării, ministrul educației, ministrul muncii și solidarității sociale și ministrul finanțelor au publicat Ordinul nr. 20463/3964/967/1415/2023 privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator.   Ordinul nr. 20463/3964/967/1415/2023 prevede, la art. 1 lit. b):   ,,Postul face parte dintr-un compartiment care are ca obiect de activitate cel puțin unul…

Details

Termenul de preaviz în raporturile de muncă și limitările impuse de lege în acest sens

Dreptul de preaviz este prevăzut într-o manieră indirectă de art. 39 alin. 1 lit. j) Codul Muncii care consemnează faptul că salariatul are dreptul la protecție în caz de concediere. Acest drept înglobează în mod necesar și firesc inclusiv dreptul la preaviz. Preavizul este practic un act care, de la data comunicării lui, declanșează curgerea…

Details

Cere ajutorul unui avocat și află ce trebuie să faci dacă ți se refuză în mod nejustificat emiterea actului administrativ!

  În primul rând ceea ce ar trebui să știi este faptul că potrivit art.1 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, legiuitorul a stabilit următoarele: „Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul…

Details