Criteriile de calificare a unei activități profesionale ca independentă

Definiția legală a activității independente este dată de Codul Fiscal – orice activitate desfăşurată de către o persoană fizică în scopul obţinerii de venituri, care îndeplineşte cel puţin 4 dintre următoarele criterii: persoana fizică dispune de libertatea de alegere a locului şi a modului de desfăşurare a activităţii, precum şi a programului de lucru; persoana…

Details

Clauze abuzive inserate in contractele cu consumatorii

Cum puteti proceda in situatia in care aveti inserat in contractul dumneavoastra de credit o clauza abuziva? Pentru stabilirea caracterului abuziv al unei clauze contractuale trebuie avute în vedere dispoziţiile Legii nr.193/2000, care transpune în dreptul intern Directiva 93/13/CEE, care stabileşte la art. 4 alin. 2 din Directiva 93/13/CEE. Astfel, Directiva statuează că o condiție…

Details

Detașarea transnaționala

  Delegarea salariaților în România se poate face unilateral pe 60 zile, detașarea transnațională (trimiterea salariaților în străinătate) nu se poate face unilateral, fiind obligatorie încheierea unui act adițional de detașare transnațională, conform art. 18 din Codul Muncii. În cadrul echipei noastre, veți găsi un avocat specializat pe aceasta ramură de drept, care vă poate…

Details

Legalitatea activității de afterschool pentru elevii de la clasă

Vă aducem la cunoștință faptul că Legea nr. 198/2023 a învățământului preuniversitar a fost promulgată de Președintele României și a intrat în vigoare la data de 03.09.2023 astfel că în momentul actual ni se aplică dispozițiile prezentei legi. Relevante în cazul nostru sunt următoarele prevederi legale din noua lege a educației. “Art. 169 (3) Pentru…

Details

Cum putem contesta o executare silită imobiliară?

În situația în care prin intermediul executorului judecătoresc, băncile, IFN-urile, recuperatorii de creanță recurg la procedura vânzării silite imobiliare, astfel că imobilul dumneavoastră este pe cale să fie vândut pentru recuperarea creanței datorate aveți posibilitatea de a bloca acest proces. Astfel, se poate solicita fie suspendarea executprii silite provizorii sau se poate redacta și trimite…

Details

Cum putem contesta executarea silită dispusă prin poprirea conturilor?

  Dacă vă aflați în situația în care  aveți conturile bancare indisponibilizate, prin blocarea de către executorul judecătoresc a acestora la cererea creditorului ( banca, IFN, recuperatorul de creanță actual) trebuie să aveți în vedere faptul că acest lucru s-a dispus prin măsura popririi. De foarte multe ori aceste măsuri sunt însă ilegale și pot…

Details