Scrisorile de garantie bancara sunt titluri executorii doar pentru garantarea creditelor

In data de 7 iunie 2021  Înalta Curte a stabilit ca  scrisorile de garanție emise de bănci sunt considerate titluri executorii numai dacă sunt emise în garantarea unor contracte de credit, nu și în alte scopuri sau pentru alte situatii. „În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 2279 și a art. 2321 din Codul civil, coroborate…

Details

Clauza de neconcurenta in contractele de muncă

  Ce reprezintă clauza de neconcurență? Conform Codului Muncii: „ La încheierea contractului individual de muncă sau pe parcursul executării acestuia, părţile pot negocia şi cuprinde în contract o clauză de neconcurenţă prin care salariatul să fie obligat ca după încetarea contractului să nu presteze, în interes propriu sau al unui terţ, o activitate care se…

Details

Clauza de neconcurenta: elemente obligatorii pentru valabilitatea ei

  Părțile pot insera in contractul individual de munca sau intr-un act adițional o clauza de neconcurenta . Obligația de neconcurenta nu trebuie confundata cu obligația de fidelitate . Obligația de fidelitate își produce efectele pe durata contractului individual de munca, obligatia de neconcurenta isi produce efectele dupa terminarea contractului de munca . Ce presupune…

Details

Declaratie de beneficiar real

    Declarația de beneficiarii reali ai societăților comerciale, ce trebuia depusă pentru 2021 în 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare, a fost amânată pentru data de 1 octombrie 2021, potrivit unei OUG emise acum câteva zile. Reprezentantul legal al societății (administratorul) trebuie să completeze și să depună o declarație pe proprie răspundere care…

Details

Anularea din oficiu a înregistrării in scopuri de TVA

    Conform practicii Curții de Justiție a Uniunii Europene atribuirea unui număr de identificare în scopuri de TVA face dovada statutului fiscal al persoanei impozabile în scopul aplicării TVA-ului și simplifică verificarea persoanelor impozabile în vederea colectării corecte a impozitului. Refuzul înregistrării în scopuri de TVA și anularea înregistrării în scopuri de TVA trebuie…

Details

Divort cu copii

Clientii ne intreabă ce trebuie stabilit intr-o actiune de divort. Le explicam pe larg ce trebuie sa precizam instantei de judecata si ce termene trebuie sa respectam. Instanta de judecata pronunta o hotarare judecatoreasca prin care stabileste urmatoarele : custodie comuna si custodie exclusiva locuinta copilului la mama sau la tata program de vizita al…

Details

Indemnizația pentru creșterea copilului poate fi executată silit

In Monitorul Oficial s-a publicat  Decizia nr.232/2021 luata de Curtea Constituțională prin care s-a decis ca indemnizația lunara de creștere a copilului se poate executa silit.   (…) Curtea constată că măsura instituită de legiuitor prin textul de lege criticat, și anume interdicția absolută a urmăririi silite a indemnizației lunare pentru creșterea copiilor (…), nu…

Details