Atenție: cresc impozitele pentru dividende în 2023

Anul 2023 aduce multe modificări fiscale ce au implicații importante pentru societățile din România. Este vital să cunoașteți aceste modificări legislative pentru a avea o afacere de succes. Impozitul pe dividende: se majorează de la 5% la 8%. Contribuția de sănătate: se datorează începând cu depășirea plafonului de 6 salarii minime, urmând ca baza de…

Details

Vrei să funcționezi ca și P.F.A.?

Vrei să funcționezi ca și PFA, să desfășori o activitate independentă care să nu fie considerată ca fiind activitate salarială?   Trebuie să îndeplinețti minim 4 criterii din cele 7 criterii de independență: activitatea este realizată prin utilizarea patrimoniului persoanei fizice care o desfășoară; activitatea este realizată de persoana fizică prin utilizarea capacității intelectuale și…

Details

De ce este indicat ca salariații să adere la un sindicat?

În ciuda aparențelor, sindicatele au prin lege atribuții importante în rolul lor de mediator între angajați și angajator.   În vederea realizării scopului pentru care sunt constituite, organizațiile sindicale au dreptul să folosească, în condițiile prevăzute de lege, mijloace specifice, cum sunt: negocierile, procedurile de soluționare a litigiilor prin conciliere, mediere, arbitraj, petiție, pichet de…

Details

Regim fiscal închiriere prin intermediul platformelor ca Airbnb

Persoanele fizice pot încasa, în nume propriu, venituri din închirierea camerelor din locuința proprie în scop turistic.    Dacă persoana fizică se încadrează între 1 și 5 camere inclusiv, impozitul declarat la A.N.A.F se va stabili pe baza normei de venit.   În cazul persoanelor care închiriază peste 5 camere însă, impozitul declarat nu va…

Details

Angajatorii sunt obligați să suporte costurile ochelarilor de vedere pentru angajații care lucrează la calculator, conform unei hotărâri CJUE

Curtea de Justiție a Uniunii Europene s-a pronunțat asupra unor dispoziții dintr-o directivă, mai precis s-a pronunțat asupra interpretării articolului 9 din Directiva 90/270/CEE din 29 mai 1990 privind condițiile minime de securitate și sănătate pentru lucrul la monitor.   În textul directivei, anterior menționat, se face referire la termenul ”aparate de corecție speciale”, termen…

Details

Ce trebuie să pregătim pentru a înființa o asociație (ONG)?

Doriți să înființați o asociație? Pentru a fi legal constituită, aceasta trebuie să aibă cel puțin 3 membrii.   Doriți ca această procedură cu scopuri nobile să nu reprezinte un stres referitor la pregătirea documentației? Recomandat este să luați legătura cu un avocat. Acesta va redacta și depune documentația necesară la judecătoria competentă, iar la…

Details

Ghid negociere colectiva

  GHID PRIVIND ETAPELE ADOPTĂRII CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ LA NIVEL DE UNITATE   Conform art. 229 alin. (1) din Codul Muncii, contractul colectiv de muncă este convenția încheiată în formă scrisă între angajator sau organizația patronală, de o parte, și salariați, reprezentați prin sindicate ori în alt mod prevăzut de lege, de cealaltă parte,…

Details