Plafoane maxime Cod fiscal

Microîntreprinderi Plafonul pentru încadrarea la microintreprinderi = cifra de afaceri sub 1.000.000 euro ( cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în EURO este cel valabil la închiderea exercițiului financiar în care s-au înregistrat veniturile). În baza unei circulare MFP valabile pentru anii precedenți, este luat în calcul cursul publicat în 31.12.2020, deci 4.8694 lei/eur. Prin…

Details

Contractul individual de munca

  Contractul individual de muncă reprezintă baza angajării persoanelor. „Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru și sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remunerații denumite salariu”. Contractul individual de muncă se poate încheia atât pe durata determinată,…

Details

Sporul COVID-19 pentru cadrele medicale

  Ce reprezintă și cine este îndreptățit să îl primească acest spor? Conform definiției legale „sporul” reprezintă un element al salariului lunar, acordat ca procent la salariul de bază, salariul de funcţie, indemnizaţia de încadrare, în condiţiile legii, pentru fiecare categorie de personal. Personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din unităţile sanitare care participă…

Details

SUMAR PRIVIND LEGISLAȚIA DRONELOR ÎN ROMÂNIA

  Înainte de a prezenta cele mai importante aspecte legate de legislația dropenor, trebuie să precizăm că, în virtutea legislației naționale și a reglementărilor U.E., termenul de „dronă” este asimilat noțiunii de aeronavelor civile motorizate fără pilot la bord. De la 01.01.2021 au devenit aplicabile prevederile Regulamentului U.E. 2019/947, care reglementează cu titlu general procedurile…

Details

Importanța contractului colectiv de munca

  In situația in care o societate are 21 de salariati, trebuie sa înceapă negocierea contractului colectiv de muncă. Inițierea negocierii este importanta, fiind verificata de autoritățile abilitate. Conform art. 229 din Codul Muncii, prin contractul colectiv de munca se stabilesc clauze privind conditiile de munca, salarizarea, precum si alte drepturi si obligatii ce decurg…

Details