Semnătura electronică in dreptul muncii

Semnătura electronică-modificări Codul Muncii publicate în Monitorul Oficial-   Într-un articol anterior am analizat un nou proiect legislativ care prevede că semnătura electronică calificată va putea fi utilizată de către angajator în cadrul încheierii contractului individual de muncă, a actelor adiționale și a documentelor aferente securității și sănătății în muncă, precum și importanța acestor modificări.…

Details

Partaj bunuri comune

Partajul – după procedura de divorț –   După soluționare procesului de divorț, foștii soț doresc de regulă să își împartă bunurile comune rezultate din căsătorie. Astfel, în acest caz intervine procedura partajului. Partajul ca urmare a operării desfacerii căsătorie dintre soți poate fi de două tipuri: Partaj voluntar – în cadrul acestei proceduri foștii…

Details

Amnistie fiscala

Guvernul va mai extinde aplicarea amnistiei și pentru încă alte două categorii de datorii scadente până la data de 31 martie 2020, printr-un proiect de modificare a Codului de procedură fiscală. Mai exact, proiectul se va referi la anularea dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor  privind obligațiile bugetare principale cu scadență anterioară datei de 31…

Details

Diurna acordata șoferilor nu se impozitează – practica judiciara

Sentinta Tribunalului Harghita nr 1 din ianuarie 2021 privind reincadrarea diurnelor soferilor a ramas definitiva Tribunalul a considerat urmatoarele : Aplicabilitatea art. 9 din Legea 16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale  care prevede ca :„Personalului angajatorilor stabiliți pe teritoriul României, care efectuează operațiuni de transport internațional, fiind trimis să lucreze pentru…

Details

Cum se recuperează creanțele salariaților in insolventa?

CREANȚE SALARIALE ÎN CADRUL PROCEDURII INSOLVENȚEI   Deschiderea procedurii insolvenței unei societăți produce un dezechilibru care îi afectează, de cele mai multe ori, pe salariații acesteia, fiindcă aceștia se vor găsi în postura de a nu își primi drepturile salariale stabilite în contractele de muncă. Prin deschiderea procedurii insolvenței, salariații societății devin creditorii acesteia și…

Details

Concedierea salariatului

    Concedierea, reprezintă un mod de încetare a contractului individual de muncă din inițiativa exclusivă a angajatorului. Conform legislației din dreptul muncii , angajatorul poate dispune concedierea în următoarele cazuri: Dacă se ivesc motive care NU țin de persoana salariatului – de exemplu: în situația în care se desființează locul de muncă ; Dacă…

Details

Cine cere insolventa unei societati?

    Conform legislației specifice, procedura insolvenței se deschide printr-o cerere adresată tribunalului de către debitor, de către unul sau mai mulți creditori ori de către persoanele sau instituțiile prevăzute expres de lege. În practică, de cele mai multe ori, procedura insolvenței este deschisă prin cererea creditorului sau cererea debitorului. Cererea introdusă de către debitor…

Details

Înfiinţarea Registrului naţional electronic al certificatelor/atestatelor profesionale pentru conducătorii auto

Înfiinţarea Registrului naţional electronic al certificatelor/atestatelor profesionale pentru conducătorii auto   În data de 19 aprilie 2021 s-a publicat în Monitorul Oficial al României Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 257/2021 prin care se înființează Registrul național electronic al certificatelor/atestatelor profesionale pentru conducătorii auto și administrarea schimbului de informații cu statele membre ale Uniunii Europene.…

Details

Locul unde sunt asigurați salariații detașați

CONSIDERAȚII PRIVIND LOCUL ÎN CARE SUNT ASIGURAȚI ANGAJAȚII DETAȘAȚI   La nivelul Uniunii Europene există un întreg mecanism prin care salariații unei companii dintr-o țară U.E. care sunt detașați într-o altă țară U.E. se bucură de plentitudinea drepturilor privind asigurările sociale și asigurările de sănătate, oriunde ar activa aceștia.   Care sunt documentele la nivel…

Details

Litigii clauze abuzive

Litigii clauze abuzive : Litigiile ce au ca si obiect constatarea  caracterului abuziv al unor clauze din contractele bancare nu sunt supuse platii taxei de timbru. Pentru stabilirea caracterului abuziv al unor clauze contractuale, se impun a fi avute în vedere dispozițiile Legii nr. 193/2000, act normativ care transpune în dreptul intern Directiva 93/13/CEE. Potrivit…

Details