Diurna acordata șoferilor

În lumina instanțelor de judecată se constată următoarele precizări cu privire la diurna șoferilor transportatori internaționali: Salariații care sunt șoferi în traficul internațional de marfă sunt îndreptățiți la plata diurnei. Salariaților care sunt șoferi în traficul internațional de marfă le sunt aplicabile prevederile art. 9 din Legea  16/2017. Aceste prevederi legale fac trimitere la prevederile…

Details

Noi decizii in recurs in interesul legii – martie 2021

               Noi decizii pronunțate în Recurs în interesul legii –  MARTIE 2021   Recursurile în interesul legii sunt obligatorii conform dispozițiilor 517 alin ( 4 ) din Noul Cod de Procedură Civilă de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial al României, Partea I și au ca și scop asigurarea interpretării și aplicării unitare a…

Details

Cine exercită tutela cu privire la bunurile interzisului judecătoresc? Dar cu privire la bunurile minorului?

Cine exercită tutela cu privire la bunurile interzisului judecătoresc? Dar cu privire la bunurile minorului?   În Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 1299/28.12.2020  a fost publicată Decizia CCR nr. 795/04.11.2020 și menţionăm faptul că, potrivit art.147 alin. (4) din Constituţie, de la data publicării, respectiv de la data de 28.12.2020, decizia CCR  este general obligatorie şi are putere…

Details

Se percepe TVA cand angajatorul pune la dispozitie angajatului o masina ?

SE PERCEPE TVA ATUNCI CÂND ANGAJATORUL PUNE LA DISPOZIȚIE ANGAJATULUI O MAȘINĂ DE SERVICIU?   Curtea de Justiție a Uniunii Europene a fost solicitată să răspundă la o serie de întrebări preliminare adresate de către instanțele germane competente, respectiv: -Articolul 56 alineatul (2) din Directiva TVA trebuie interpretat în sensul că prin „închirier[ea] […] unui…

Details

Ce rol au reprezentanții salariaților?

Orice societate trebuie sa aibă reprezentanți ai salariaților . Aceștia sunt importanti pentru a apara drepturile si interesele salariaților, in special atunci când se pune in discuție încheierea contractului colectiv de munca. Pentru a trece în revistă toate atribuțiile reprezentanților salariaților, trebuie să plecăm de la prevederile art. 221 din Codul Muncii care statuează că:…

Details