Ce înseamnă dreptul de superficie și cum te poți prevala de el?

Ce se întâmplă dacă vă aflați în situația în care doriți să construiți pe terenul unei alte persoane până la momentul achiționării terenului în calitate de firmă sau de persoană fizică? Vă aducem în vedere faptul că în acest caz aveți dreptul prevăzut de lege la instituirea unui drept de superficie. Întinderea și exercitarea dreptului…

Details

Suplinirea consimțământului celuilalt părinte pentru ieșirea din țară cu minorul

Potrivit legii, deplasarea copiilor în ţară şi în străinatate se realizează cu înştiinţarea şi acordul ambilor părinti. Dacă nu există acord între aceștia, orice neînţelegeri se soluţionează de către instanţa judecătorească.   Conform dispozitiilor art. 30 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 248/2005, ”minorilor li se permite iesirea din tara numai daca sunt insotiti…

Details

Cum recunoști o clauză abuzivă inserată în contract?

În foarte multe raporturi juridice dintre consumatori și profesioniști furnizori de bunuri sau servicii întâlnim în realitate diverse abuzuri, ce apar datorită poziției de inferioritate în care se află consumatorul. Cele mai multe clauze abuzive inserate în contractele încheiate între profesioniști și consumatori le indentificăm în ceea ce privește: Obligațiile de plată stabilite în contractul…

Details

Caracterul abuziv al comisionului de administrare în contractele de credit

Ați încheiat un contract de credit cu o instituție bancară, IFN? Ați încheiat acest contract în calitate de consumator, persoană fizică? Ați semnat contractul fără să citiți cu atenție clauzele stipulate în acesta și fără să consultați un avocat specializat pentru interpretarea respectivelor clauze? Ați descoperit ulterior faptul că plătiți lunar un comision de gestionare…

Details

Procedura de recunoaștere a mențiunii de divorț din o țară non UE

Cererea se depune la primăria care are în păstrare (a înregistrat sau transcris) actul de căsătorie, personal sau prin împuternicit cu procură specială, autentificată. Procura notarială se poate face în România sau se poate face la Consulat sau Ambasadă. Divorţul pronunţat într-un stat nemembru al Uniunii Europene se înscrie prin menţiune, pe marginea actului de…

Details

Înscrierea mențiunii de divorț pe certificatul de naștere

Căsătoriile încheiate în străinătate şi desfăcute prin divorţ se înscriu numai prin menţiune, pe marginea actului de naştere. Cererea se depune la primăria / SPCLEP care are în păstrare (a înregistrat / transcris) actul de naştere, personal sau prin împuternicit cu procură specială, autentificată. Acte necesare: 1. Certificatul / extrasul de căsătorie, în original și copie.   Mențiunea…

Details