Politica interna pentru a preveni hartuirea la locul de munca

Angajatorii sunt acum nevoiți să adopte măsuri mai drastice si pentru a preveni hărțuirea la locul de muncă, conform  Hotărârii Guvernului nr. 262/2019 prevede modificarea procedurilor și a regulamentelor interne pentru a descuraja comportamentele inadecvate și pentru a asigura egalitatea de șanse la locul de muncă. In acest sens , ECHIPA SAUCA& PARTNERS recomanda angajatorului…

Details

Răspunderea disciplinara a personalului didactic

RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ A PERSONALULUI DIDACTIC   Conform unei decizii de speță pronunțată recent, Curtea de Apel Suceava a reținut că: „personalul didactic, personalul didactic auxiliar şi cel de conducere răspund disciplinar conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, iar nu în baza dispozițiilor Codului muncii.” Astfel, conform art. 55 Ordinul nr. 5079/2016:   ,, Personalul didactic, personalul didactic auxiliar…

Details

Antrenarea răspunderii administratorului pentru nepredarea actelor contabile

Acţiunea în antrenarea răspunderii personale patrimoniale a  administratorului  se întemeiază pe   teza finală a dispozițiilor art. 169 alin. 1 litera d) din Legea nr. 85/2014 – potrivit cărora, „La cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar, judecătorul sindic poate dispune ca o parte sau întregul pasiv al debitorului, persoană juridică, ajuns în stare de insolvenţă,…

Details

Supraimpozitarea clădirilor neîngrijite este constituțională

Curtea Constituțională a constatat că această orientare legislativă în materie fiscală a ținut seama de realitățile socio-economice existente, aspect cu privire la care, astfel cum s-a arătat mai sus, legiuitorul are o largă marjă de apreciere .   Prin Decizia  nr.425/2021, publicata in data de 24 august in Monitorul Oficial s-a respins excepția de neconstituționalitate invocata de…

Details

Proiect de lege privind reîncadrarea diurnei in cazul transporturilor

proiectul de lege vizand amnistia fiscala pentru reincadrarile facute de catre ANAF pentru diurne . ” ART. I – (1) Se anulează diferenţele de obligaţii fiscale principale şi/sau obligaţiile fiscale accesorii, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, ca urmare a reîncadrării sumelor reprezentând indemnizaţia primită pe perioada delegării şi…

Details