Partajul – după procedura de divorț –

Partajul – după procedura de divorț –   După soluționare procesului de divorț, foștii soț doresc de regulă să își împartă bunurile comune rezultate din căsătorie. Astfel, în acest caz intervine procedura partajului. Partajul ca urmare a operării desfacerii căsătorie dintre soți poate fi de două tipuri: Partaj voluntar – în cadrul acestei proceduri foștii…

Details

Obligaţiile părţilor în cadrul unei operaţiuni de leasing  

Obligaţiile părţilor în cadrul unei operaţiuni de leasing   Conform Ordonanței nr. 51/1997, obligaţiile părţilor în cadrul unei operaţiuni de leasing sunt următoarele Locatorul/finanţatorul se obligă: a)să respecte dreptul locatarului/utilizatorului de a alege furnizorul de bunuri, potrivit intereselor sale; b)să contracteze bunul cu furnizorul desemnat de locatar/utilizator, în condițiile expres formulate de către acesta sau,…

Details

Cesiunea de creanță

Cesiunea de creanță   Conform Codului civil regula este creanța este cedată prin simpla convenție a cedentului și a cesionarului, fără notificarea debitorului.  -> Cesiunea de creanta se incheie prin simplu acord de vointe al partilor ( cedent si cesionar)  fiind un contract consensual, intrucat legea stabileste ca o creanta este cedata prin simpa conventie…

Details

Cercetarea disciplinară în dreptul muncii

Cercetarea disciplinară în dreptul muncii   Termen rezonabil acordat salariatului pentru cercetarea disciplinara este de 3-5 zile lucratoare. Conform practicii judiciare s-a stabilit că : “ Raţiunea instituirii obligaţiei efectuării cercetării prealabile este aceea de a asigura salariatului posibilitatea de a formula apărări, astfel încât angajatorul să dispună sancţionarea sa numai în temeiul unor probe…

Details

Persoana împuternicită de operator pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ( Regulamentul general privind protecția datelor – GDPR )

Poate împuternici un operator de date cu caracter personal o altă persoană în scopul realizării prelucrării acestor date? Conform art. 28 (1) din cadrul GDPR răspunsul este da, însă trebuie îndeplinite anumite rigori în privința împuternicitului. Persoana împuternicită cu prelucrarea datelor trebuie să ofere suficiente garanții pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice și…

Details