Declaratie de beneficiar real

    Declarația de beneficiarii reali ai societăților comerciale, ce trebuia depusă pentru 2021 în 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare, a fost amânată pentru data de 1 octombrie 2021, potrivit unei OUG emise acum câteva zile. Reprezentantul legal al societății (administratorul) trebuie să completeze și să depună o declarație pe proprie răspundere care…

Details

Anularea din oficiu a înregistrării in scopuri de TVA

    Conform practicii Curții de Justiție a Uniunii Europene atribuirea unui număr de identificare în scopuri de TVA face dovada statutului fiscal al persoanei impozabile în scopul aplicării TVA-ului și simplifică verificarea persoanelor impozabile în vederea colectării corecte a impozitului. Refuzul înregistrării în scopuri de TVA și anularea înregistrării în scopuri de TVA trebuie…

Details

Divort cu copii

Clientii ne intreabă ce trebuie stabilit intr-o actiune de divort. Le explicam pe larg ce trebuie sa precizam instantei de judecata si ce termene trebuie sa respectam. Instanta de judecata pronunta o hotarare judecatoreasca prin care stabileste urmatoarele : custodie comuna si custodie exclusiva locuinta copilului la mama sau la tata program de vizita al…

Details

Indemnizația pentru creșterea copilului poate fi executată silit

In Monitorul Oficial s-a publicat  Decizia nr.232/2021 luata de Curtea Constituțională prin care s-a decis ca indemnizația lunara de creștere a copilului se poate executa silit.   (…) Curtea constată că măsura instituită de legiuitor prin textul de lege criticat, și anume interdicția absolută a urmăririi silite a indemnizației lunare pentru creșterea copiilor (…), nu…

Details

Prescripția dreptului la acțiune pentru recuperarea drepturile salariale din misiuni internaționale

Prescripția dreptului la acțiune pentru recuperarea drepturile salariale ale persoanelor care își desfășoară activitatea în misiuni internaționale   În situația în care faceți parte din persoanele care și-au desfășurat activitatea in cadrul misiunilor internaționalele, cum ar fi contingentul de polițiști români, în momentul actual vă puteți prevala de dispozițiile prevăzute în  HG nr. 1086/2004, Hotărâre…

Details

Răspunderea patrimonială a salariatului

Răspunderea patrimonială a salariaților În cazul în care salariatul produce pagube materiale angajatorului său va răspunde patrimonial. Pentru a se angaja răspunderea patrimonială a salariatului trebuie îndeplinite următoarele condiții: Salariatul săvârșește o faptă în legătură cu munca ( în caz de neîndeplinire sau îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu stabilite prin contractul individual de muncă,…

Details

Înființarea unei asociații – modificări recente

Înființarea asociaților și a fundațiilor – noi modificări –   Ordonanța Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații a fost modificată prin Legea nr. 276/2020, care a fost publicată în Monitorul Oficial în decembrie 2020. Astfel, principalele modificări sunt următoarele : Pentru a dobândi personalitate juridică, atât actele constitutive, precum și cele de modificare…

Details