Ce presupune calitatea de fideiusor din punct de vedere juridic?

În codul civil, la art. 2280 fideiusiunea este definită astfel: „Contractul prin care o parte, fideiusorul se obligă față de cealaltă parte, care are intr-un alt raport obligațional calitatea de creditor, să execute, cu tiltu gratuit sau în schimbul unei remunerații, obligația debitorului dacă acesta din urmă nu o execută.” Acest lucru înseamnă faptul că…

Details

Concediu medical în preaviz?

În ciuda credinței generale a salariaților, intrarea în concediu medical pe perioada preavizului nu face decât să prelungească termenul de preaviz.   Codul Muncii prevede:  Art. 50 lit. b): ,,Contractul individual de muncă se suspendă de drept în următoarele situaţii: b) concediu pentru incapacitate temporară de muncă;” Art. 75 alin. (3): ,,În situația în care…

Details

Hotărâre care să țină loc de contract de vânzare-cumpărare

Cum puteți proceda în cazul în care ați încheiat o promisiune de vânzare-cumpărare , ați achitat prețul întreg și urmează să se încheie contractul de vânzare-cumpărare, însă promitentul-vânzător refuză înceierea acestuia? Într-o astfel de situație, dacă v-ați îndeplinit toate obligațiile cumpărătorului din promisiune ( acest aspect se verifică strict pe promisiune de către avocat) se…

Details

Găzduirea sediului social la cabinetul de avocat

Conform Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, avocatii pot sa stabileasca temporar sediul unei firme reglementate de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale la sediul lor profesional.   Ce inseamna acest lucru? Avocatii pot gazdui sediul social al societatilor la cabinetul de avocat. Serviciul profesional de gazduire a sediului social va permite sa infiintati…

Details

Noi modificări privind Legea educației – Proiect de lege prin care profesorii nu vor mai putea medita elevii din propria clasă

  În momentul actual, există două proiecte de lege, care au trecut deja de votul Parlamentului și care urmează să se aplice în curând. Pentru a se aplica proiectul de lege, acesta TREBUIE promulgat de către Președintele Țării și trebuie și publicat și în Monitorul Oficial, așadar momentan modificările nu intră în vigoare. Astfel, profesorii…

Details

Asistență juridică pentru achiziționarea unei hale de producție și a terenului aferent

Echipa de avocați din cadrul Saucă & Partners a asistat juridic un client important în achiziționarea unei hale de producție și a terenului aferent acesteia, de peste 1.500.000 euro, fiind obținute toate avizele necesare cerute de Legea 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan.   În primul rând, echipa…

Details

Procedura de recunoaștere a mențiunilor de divorț dintr-o țară non-UE

  Sunt recunoscute hotărârile străine în România? Da. Conform Regulamentului UE nr. 1215/2012 se instituie regula potrivit căreia sunt recunoscute în celelalte state membre, de plin drept, fără a fi necesară vreo procedură specială, hotărârile judecătorești pronunțate într-un alt stat membru. Astfel spus, hotărârile pronunțate în statele mebre U.E. se recunosc de plin drept.  …

Details