Dezlegare de drept pentru indemnizațiile salariaților

  Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă a soluționat în ședința din 18 octombrie 2021 o sesizare în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Astfel, prin Decizia nr.74  în dosarul nr.2007/1/2021 s-a decis : Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată…

Details

Sancțiuni în caz de abatere pentru firme – telemunca

  Hotărârea nr. 1013/2021  reprezintă cadrul legal prin care s-a stabilit ca angajatorii dispun organizarea muncii la domiciliu sau in regim de telemunca, pentru cel putin 50% din angajati, acolo unde specificul activitatii permite, respectând dispozițiile din  art. 108—110 din Legea nr. 53/2003  din Codul muncii. Datorită situației epidemiologice actuale cu care ne confruntăm, autoritățile…

Details

Cesiunea drepturilor patrimoniale de autor

  Conform Legii 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe se prevede că autorul sau titularul dreptului de autor poate ceda prin contract altor persoane numai drepturile sale patrimoniale. Contractul de cesiune a drepturilor patrimoniale trebuie să prevadă: drepturile patrimoniale transmise; să menţioneze, pentru fiecare dintre acestea, modalităţile de utilizare, durata şi întinderea cesiunii,…

Details

Atragerea răspunderii patrimoniale a administratorilor

Asociații și administratorii unei societăți trebuie să țină cont de atragerea răspunderii patrimoniale și să aibă în vedere că aceasta poate constitui un motiv de îngrijorare pentru ei. Persoanele responsabile de răspunderea personală patrimonială vor răspunde conform Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței. Legea nr. 85/2014 conține cazurile de răspundere fiind regăsite la art. 169.…

Details

 Noțiunea de “ freelancers”, persoane fizice autorizate , implicații fiscale

    Prin freelancer ( liber profesionist sau „lucrător freelance” ) înțelegem o persoană care lucrează independent, care desfășoară o profesie fără un angajament pe termen lung cu un angajator. Freelancerii pot fi uneori reprezentați de o firmă sau agenție care se ocupă cu găsirea clienților, sau cu revânzarea serviciilor oferite de freelanceri. În ultima…

Details