Drepturile și obligațiile administratorilor într-un S.R.L.

Sunteți administrator al unei societăți? Aveti drepturi dar si obligații. Drepturile administratorului dreptul de a realiza operațiunile necesare în scopul îndeplinirii obiectului de activitate al respectivei societăți, cu excepția celor expres interzise în actul constitutiv dreptul de a reprezenta societatea, cu condiția că acest drept nu poate fi transmis doar dacă i s-a acordat în…

Details

Utilitatea întocmirii unui regulamentului intern

  Regulamentul intern reprezintă un instrument valoros aflat la îndemna angajatorului pentru stabilirea regulilor referitoare la diverse aspecte din Codul muncii, cum ar fi hărțuirea și discriminarea la locul de muncă, perioada de concedii dar și pentru soluționarea conflictelor de muncă. In cadrul echipei SAUCA&PARTNERS, exista un avocat specializat de dreptul muncii, cu peste 15…

Details

Decontare costuri cazare a refugiaților ucraineni pentru asociațiilor sau fundațiilor

Guvernul a adoptat în această lună un proiect de HG prin care este prevăzut faptul că și asociațiile sau fundațiile vor putea fi incluse printre cei care vor putea să deconteze costurile aferente cazării refugiaților din Ucraina. Această decontare se realizează  în limita sumei de 50 lei/zi/persoană, pe lângă instituțiile sau autoritățile publice centrale sau…

Details

Răspunderea personală a administratorului sau asociatului unui S.R.L.

Ce reprezintă răspunderea personală a administratorului sau asociatului unui S.R.L.? Răspunderea unei societăți nu este absolută, astfel prin urmare apare răspunderea personală. În acest caz, administratorul sau asociatul va răspunde în caz de fraudă, înșelăciune, când folosește bunurile în scop personal sau când decide în sens contrar interesului societății. Când se atrage răspunderea personală administratorului…

Details

Competența preferențială a instanțelor române

În cazul în care aveți o cerere avand ca obiect modificarea sau  solicitarea pensiei de intretinere, competenta este una alternativă. Astfel, poate fi competentă una dintre: Instanța de la domiciliul reclamantului; Instanța de la domiciliul pârâtului; Conform art. 1081 din Codul de procedură civilă, în cazul în care reclamantul din cererea de întreținere are domiciliul…

Details

Admiterea cererii de suspendare a executării silite

  În situația în care împotriva dumneavoastră a început o procedură de executare silită, contra căreia ați formulat o contestație la executare silită, conform art.719 din Codul de procedură civilă ”(1) Până la soluţionarea contestaţiei la executare sau a altei cereri privind executarea silită, la solicitarea părţii interesate şi numai pentru motive temeinice, instanţa competentă…

Details

Felurilor indemnizațiilor de deplasare

Indemnizațiile de deplasare  sunt de următoare tipuri: 1.Detașare 2.Delegare 3.Mobilitate   Indemnizația de detașare Reprezintă actul prin care se dispune schimbarea temporară a locului de muncă, din dispoziţia angajatorului, la un alt angajator, pentru a executa lucrări de serviciu în interesul acestuia. Felul muncii prestate se va modifica doar în situații de excepție și doar…

Details