Reluarea activității judecătorești din 15 mai 2020 – condiții

Reluarea activității judecătorești din 15 mai 2020 – condiții Din data de 15 mai se impun următoarele măsuri de protecție și igienă în ceea ce privește reluarea activității justițiabililor în instanțe și parchete :  Folosirea de echipament de protecție, cum sunt mănușile și măștile. Instanțele și parchetele chiar ar putea dispune folosirea obligatorie a…

Details

Modificări privind inscrierile de carte funciara

  În urma unor recente modificări legislative adoptate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, modalitatea de înscriere a imobilelor în evidențele de cadastru și carte funciară a devenit mai simplă : Nu mai există obligația de a depune extrasul de carte funciară la documentația cadastrală. Nu mai este obligatoriu întotdeauna și procesul-verbal de…

Details

Suspendarea autorizației de construcție atunci când lucrările s-au finalizat

Nu puține sunt cererile de pe rolul instanțelor judecătorești care au ca obiect suspendarea unei autorizații de construire din varii motive. Pentru a prezenta admisibilitatea unei astfel de cereri, considerăm că este util să decelăm noțiunea de suspendare a unui act administrativ. În literatura de specialitate, suspendarea a fost definită ca „ operațiunea juridică care…

Details

Indeplinirea obligatiilor contractuale in perioada pandemiei

Pandemia de coronavirus a dus, din păcate, la o veritabilă criză economică ce are un impact semnificativ asupra relațiilor comerciale. Profesioniștii sunt obligați să își revizuiască niște comportamente statornicite de multă vreme pentru a face față noilor schimbări, dar și pentru a supraviețui pe noua piață economică. În cele ce urmează, vă vom prezenta soluții…

Details

Masurile asiguratorii dispuse de Organul fiscal in timpul inspectiei fiscale

MĂSURILE ASIGURĂTORII DISPUSE DE ORGANUL FISCAL In timpul inspecției fiscale, organul fiscal poate decide sa instituie masuri asiguratorii, atunci cand considera ca un contribuabil se poate sustrage de la urmărirea fiscala sau atunci cand exista riscul sa isi înstrăineze întreaga avere. Codul de Procedură Fiscală și Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 2346/2016 stabilesc măsurile asigurătorii: –…

Details

Începând cu data de 1 MAI firmele pot cere șomajul tehnic pentru luna anterioară

În urma instituirii stării de urgență, statul a venit în ajutorul firmelor acordând indemnizații de șomaj tehnic tuturor angajaților ale căror contracte de muncă au fost suspendate pentru acest motiv. Pentru a putea beneficia de aceste indemnizații trebuie precizat că depunerea documentelor se face în luna curentă pentru indemnizațiile de pe luna anterioară. Dacă aveau…

Details

Impozitarea diurnei in cazul soferilor care efectueaza transport rutier in strainatate

  Având în vedere discuțiile aprinse din spațiul juridic autohton referitoare la regimul fiscal aplicabil diurnei acordate șoferilor care efectuează transport în străinătate, considerăm că este util să stabilim cadrul legal aplicabil în această chestiune juridică. Procedura de acordare a diurnei în străinătate este reglementată de H.G. nr. 518/1995 cu modificările și completările ulterioare, iar…

Details