INSTANȚELE DE JUDECATĂ OBLIGĂ SPITALELE SĂ PROCEDEZE LA PLATA SPORULUI DE RISC EPIDEMIOLOGIC DETERMINAT DE RĂSPÂNDIREA VIRUSULUI SARS-CoV-2.

Deși în practică personalul medical s-a lovit în nenumărate rânduri de refuzul spitalelor de a achita sporul de risc epidemiologic determinat de răspândirea virusului SARS-CoV-2, pe durata stării de alertă şi de urgenţă, precum şi pentru o perioadă de 60 de zile de la data încetării stării de alertă sau de urgenţă, personalul medical a…

Details

Avantajele procedurii cererii cu valoare redusă

Cererea cu valoare redusă este reglemenată în legislația noastră la art. 1025-1032 din Codul de procedură civilă, articole aflate în concordanță cu Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 861/2007 de stabilire a unei procedure speciale. Cererea reprezintă avantaje atât pentru instanțele de judecată în ceea ce privește simplificarea activității acestora, cât și pentru părți, întrucât…

Details

Cum contestăm un act de executare emis abuziv?

În situația în care ați primit un act de executare de la executorul judecătoresc trebuie să știți faptul că legea reglementeaza faptul ca impotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare. Contestaţia privitoare la executarea…

Details

Cum contestăm o clauză abuzivă inserată în contractele cu consumatorii?

Deseori clienții ne întreabă cum putem proceda în situația în care aveți inserat în contractul dumneavoastră de credit o clauză abuzivă? Pentru stabilirea caracterului abuziv al unei clauze contractuale trebuie avute în vedere dispoziţiile Legii nr.193/2000, care transpune în dreptul intern Directiva 93/13/CEE, care stabileşte la art. 4 alin. 2 din Directiva 93/13/CEE. Astfel, Directiva…

Details

Taxele plătite de S.R.L.-uri în anul 2023

Odată înfiintata societatea dumneavoastră, aceasta va avea statutul de microîntreprindere si astfel se aplică impozitul pe venit de 1% dacă indeplinște anumite conditii. Acest statut de microintreprindere se pastrează daca in termen de 30 de zile de la înființare are minim un angajat cu normă întreagă. Prin urmare, trebuie indeplinite anumite conditii pentru ca societatea infiintata…

Details