Ce este perioada de probă ?

  Perioada de probă reprezintă perioada în care în scopul verificării aptitudinilor profesionale ale salariatului, la încheierea contractului individual de muncă, se pot stabili cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcțiile de execuție și de cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcțiile de conducere. Se poate stabili o singură perioadă de probă, cu…

Details

Dreptul muncii- Încheierea contractului individual de munca

  Care este cadrul legal pentru încheierea unui contract individual de muncă? Dacă sunteți angajator sau salariat, trebuie să știți că încheierea unui contract individual de muncă trebuie să respecte condițiile prevăzute de art. 10-35 din Codul muncii. Astfel, contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă…

Details

Amnistia fiscală s-a prelungit pana in anul 2022

AMNISTIA FISCALĂ PRELUNGITĂ PÂNĂ ÎN ANUL 2022   Prin OUG 19/2021 Guvernul României a prevăzut că termenul limită pentru depunerea cererilor prin care contribuabilii pot solicita anularea debitului accesoriu a fost prelungit până la data de 31 ianuarie 2022. Practic, termenul stipulat în OUG 69/2020 a fost mutat la această dată. Prin această amnistie oferită…

Details

Sancțiunile la care se expun angajatorii care nu respectă legea

Sancțiunile la care se expun angajatorii care nu respectă legea   Conform legislației muncii angajatorii sunt ținuți să respecte o serie de obligații pornind de la Codul muncii și terminând cu actele normative. Competența de a aplica  amenzi pe aspecte ce țin de legislația muncii revine Inspecției Muncii, care are rol de coordonare și exercitare…

Details

Reguli vanzare terenuri agricole extravilan

Reglementarea măsurilor ce privesc vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan   Legea 17/2014 reglementează măsurile privind vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan, care se aplică cetăţenilor români, respectiv cetăţenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai statelor care sunt parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (ASEE) sau ai Confederaţiei Elveţiene, precum şi apatrizilor cu…

Details

Proiect de lege – Reguli speciale ale instanțelor de judecată în timpul stării de alertă pentru cauzele civile și penale

  Cu scopul de a combate efectele pandemiei cu coronavirus, un nou proiect de lege a fost adoptat de către Senat în cursul acestei săptămâni, urmând a fi trimis Președintelui României în următoarele zile.Acesta cuprinde un set de reguli de procedură speciale, după care vor funcționa intanțele de judecată pe perioada stării de alertă. Regulile…

Details

Contestarea clauzelor abuzive intr-o contestație la executare

Căile de atac în cazul  în care cererea de constatare a caracterului abuziv al unor clauze dintr-un contract bancar este disjunsă dintr-o contestaţie la executare   În cadrul acestui articol se va analiza ipoteza în care cererea de constatare a caracterului abuziv al unor clauze dintr-un contract bancar este disjunsă dintr-o contestaţie la executare, precum…

Details

Ce putem contesta la o executare silită?

Calea procesuală și termenul de invocare a altor critici privind executarea silită   Invocarea prescripţiei dreptului de a cere executarea silită/perimarea executării silite/a altor apărări similare se realizează în cadrul contestaţiilor la executare formulate pentru anularea unor acte de executare silită subsecvente, iar nu în cadrul contestaţiei la executarea silită însăși, formulată în termenul legal.…

Details