Reîncadrarea diurnei în venit salarial aduce firmele de transport în faliment

Reîncadrarea diurnei în venit salarial aduce firmele de transport în faliment – titlu.   În ultima vreme există foarte multe controale ale firmelor de transport, iar ANAF consideră că diurna acordată șoferilor de transport internațional este de fapt un venit de natură salarială, reprezentanții transportatorilor nesusținând acest lucru, considerând că nu există prevederi legale clare.…

Details

Modificări fiscale

  Cheltuielile cu creşa sau cu grădiniţa modificate  Guvernul va suspenda până la finalul anului facilitatea care permitea angajatorilor să deducă din impozit, în limita a 1.500 de lei pe lună per copil, cheltuieli cu educația timpurie (creșă/grădiniță) a copiilor angajaților Conform actualei reglementări: „Cheltuielile cu educația timpurie menționate sunt nedeductibile la calculul rezultatului fiscal și…

Details

Înțelegeri monopoliste

    Înțelegerile monopoliste sunt acele acorduri ale unor companii, independente unele de altele, care au ca obiectiv sau pot avea ca efect împiedicarea, restrângerea sau denaturarea semnificativă a concurenței. Nu orice înțelegere între companiile participante pe o anumită piață este sancționată. De altfel, înțelegerile sunt inerente desfășurării activității comerciale, iar simpla încheiere a unei…

Details

Responsabil cu protecția datelor ( DPO) – funcționar public sau personal contractual ?

Responsabil cu protecția datelor ( DPO) – funcționar public sau personal contractual ?   Responsabilul cu protecția datelor nu este o instituție nouă, fiind prevăzută și anterior de Directiva nr.95/46/CE . Regulamentul UE îl recunoaște ca un actor cheie în noul sistem de protecție a datelor cu caracter personal atât din punct de vedere al…

Details

Deductibilitatea cheltuielilor cu servicii de management

NEWS! Î.C.C.J. confirmă printr-o decizie recentă deductibilitatea cheltuielilor cu servicii de management şi suport prestate în cadrul unui grup de companii     De cele mai multe ori, inspectorii fiscali refuză a considera ca fiind deductibile cheltuielile cu serviciile achiziționate de societăți românești de la societăți din cadrul grupului, motivând că, în realitate, aceste servicii…

Details

Telemuncă – noi reglementări în starea de alertă

                Telemunca – noi reglementări în starea de alertă   Ce este telemunca ? Telemunca este forma de organizare a muncii prin care salariatul, in mod regulat și voluntar, iși îndeplinește atribuțiile specifice funcției, ocupației sau meseriei pe care o deține, în alt loc decât locul de muncă organizat de angajator, cel putin o zi…

Details

Diurna acordata șoferilor

În lumina instanțelor de judecată se constată următoarele precizări cu privire la diurna șoferilor transportatori internaționali: Salariații care sunt șoferi în traficul internațional de marfă sunt îndreptățiți la plata diurnei. Salariaților care sunt șoferi în traficul internațional de marfă le sunt aplicabile prevederile art. 9 din Legea  16/2017. Aceste prevederi legale fac trimitere la prevederile…

Details

Noi decizii in recurs in interesul legii – martie 2021

               Noi decizii pronunțate în Recurs în interesul legii –  MARTIE 2021   Recursurile în interesul legii sunt obligatorii conform dispozițiilor 517 alin ( 4 ) din Noul Cod de Procedură Civilă de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial al României, Partea I și au ca și scop asigurarea interpretării și aplicării unitare a…

Details