Contestarea clauzelor abuzive intr-o contestație la executare

Căile de atac în cazul  în care cererea de constatare a caracterului abuziv al unor clauze dintr-un contract bancar este disjunsă dintr-o contestaţie la executare   În cadrul acestui articol se va analiza ipoteza în care cererea de constatare a caracterului abuziv al unor clauze dintr-un contract bancar este disjunsă dintr-o contestaţie la executare, precum…

Details

Ce putem contesta la o executare silită?

Calea procesuală și termenul de invocare a altor critici privind executarea silită   Invocarea prescripţiei dreptului de a cere executarea silită/perimarea executării silite/a altor apărări similare se realizează în cadrul contestaţiilor la executare formulate pentru anularea unor acte de executare silită subsecvente, iar nu în cadrul contestaţiei la executarea silită însăși, formulată în termenul legal.…

Details

Contestație la executare – titlu executoriu

Admisibilitatea contestațiilor la executarea silită prin care se invocă nulitatea titlului executoriu al contractului de credit ca urmare a constatării caracterului abuziv al clauzelor contestate   În prezentul articol se va analiza aplicarea prevederilor art. 713 alin. (2) C.proc.civ, astfel cum au fost modificate prin Legea 310/2018 – admisibilitatea contestaţiilor la executarea silită prin care…

Details

Suspendarea executării silite la contestație

  -Decizie ICCJ-   Conform Deciziei nr. 2/2021  Înaltei Curți de Casație și Justiție, ce a fost publicată în Monitorul Oficial, în cadrul unei contestații la executare, suspendarea executării silite va putea fi menținută DOAR până când se soluționează contestația la executare în prima instanță. Astfel, nu are relevanță dacă hotărârea de soluționare a contestației…

Details

 Proiect de Lege privind procedura acordului de restructurare preventivă- suspendarea executărilor silite pe o perioadă de până la 1 an

   Proiectul prevede o nouă procedură pre-insolvență, în cea mai mare parte a sa extrajudiciară, acordul de restructurare preventivă, și actualizează în linie cu directiva UE concordatul preventiv. Proiectul ar trebui să includă următoarele măsuri: suspendarea executării silite, păstrarea de către debitor a administrării afacerii, cerințe de vot echilibrate, procedură simplificată de confirmare de către…

Details

Proiect nou legislativ- modificări ale Codului Muncii

  Noile modificări din Codul Muncii : Noul proiect legislativ prevede că semnătura electronică calificată va putea fi utilizată de către angajator în cadrul încheierii contractului individual de muncă, a actelor adiționale și a documentelor aferente securității și sănătății în muncă. De asemenea, va putea fi utilizată și în comunicarea cu instituțiile publice de resort.…

Details

Legea privind evaziunea fiscala a fost modificata

  Legea, care prevede modificarea şi completarea Legii 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale reglementează faptul că că se poate aplica pedeapsa cu amendă şi nu închisoare în cazul persoanelor acuzate de evaziune fiscală până la 100.000 de euro care achită integral paguba produsă. Președintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri 31.03.2021 această lege, după…

Details

Certificatul de calitate a solului -obligatoriu la vânzare de terenuri

    Legea 246/2020  aplicabilă din data de 1 ianuarie 2021 prevede că, la vânzarea terenurilor afectate de activități economice, este obligatorie obținerea unui certificat de calitate a solului. Datorită faptului că momentan nu avem norme de aplicare ,  prevederile ei nu funcționează încă. Obligația ar putea afecta tranzacțiile, mai ales în sectoarele agricol și…

Details