RADIEREA SECHESTRULUI PENAL ÎN FAZA EXECUTĂRII SILITE

    Măsurile asigurătorii constau în indisponibilizarea unor bunuri mobile sau imobile, prin instituirea unui sechestru asupra acestora. Chiar dacă art. 249 alin.(2) din Codul de procedură penală(„Măsurile asigurătorii constau în indisponibilizarea unor bunuri mobile sau imobile, prin instituirea unui sechestru asupra acestora”) consacră noțiunea generică de sechestru pentru indisponibilizarea bunurilor, analiza acestui articol relevă…

Details

Sechestrul asigurator penal in procedura insolventei

    Conform Legii cu nr. 85/2014, procedura insolvenței reprezintă instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului, cu acordarea, atunci când este posibil, a şansei de redresare a activităţii acestuia. Altfel spus, Scopul procedurii insolvenţei,  este acela de a acoperi pasivul debitorului, adică recuperarea creanţelor de către creditori. Unul din principalele incidente care pot…

Details

Partajul

    Partajul se face dupa finalizarea divortului. La momentul desfacerii căsătoriei încetează doar regimul comunității de bunuri, iar partajul care reprezintă un aspect diferit de încetarea regimului comunității de bunuri, poate fi făcut oricând după divorț. Partajul se va face doar dacă, înaintea divorțului exista regimul comunității de bunuri. În cazul în care soții…

Details

Creanțe certe, ce nu sunt certe , creanțe sub condiție in procedura insolventei

    Corelație între dreptul de creanță și procedura insolvenței Conform Legii cu nr. 85/2014, creditorii, adică titularii unui drept de creanță sunt o categorie aparte în cadrul procedurii insolvenței care pot solicita deschiderea acestei proceduri, dacă îndeplinesc o serie de condiții. Conform art. 5 pct. 20 din Legea cu nr. 85/2014: „creditor îndreptăţit să…

Details

Plafoane maxime Cod fiscal

Microîntreprinderi Plafonul pentru încadrarea la microintreprinderi = cifra de afaceri sub 1.000.000 euro ( cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în EURO este cel valabil la închiderea exercițiului financiar în care s-au înregistrat veniturile). În baza unei circulare MFP valabile pentru anii precedenți, este luat în calcul cursul publicat în 31.12.2020, deci 4.8694 lei/eur. Prin…

Details

Contractul individual de munca

  Contractul individual de muncă reprezintă baza angajării persoanelor. „Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru și sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remunerații denumite salariu”. Contractul individual de muncă se poate încheia atât pe durata determinată,…

Details

Sporul COVID-19 pentru cadrele medicale

  Ce reprezintă și cine este îndreptățit să îl primească acest spor? Conform definiției legale „sporul” reprezintă un element al salariului lunar, acordat ca procent la salariul de bază, salariul de funcţie, indemnizaţia de încadrare, în condiţiile legii, pentru fiecare categorie de personal. Personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din unităţile sanitare care participă…

Details

SUMAR PRIVIND LEGISLAȚIA DRONELOR ÎN ROMÂNIA

  Înainte de a prezenta cele mai importante aspecte legate de legislația dropenor, trebuie să precizăm că, în virtutea legislației naționale și a reglementărilor U.E., termenul de „dronă” este asimilat noțiunii de aeronavelor civile motorizate fără pilot la bord. De la 01.01.2021 au devenit aplicabile prevederile Regulamentului U.E. 2019/947, care reglementează cu titlu general procedurile…

Details