Detașarea transnațională presupune încheierea unui actului adițional

   Detașarea transnațională nu se poate dispune fără acordul prealabil al salariatului trimis sa lucreze in străinătate. Pe cale de concluzie, salariatul si angajatorul trebuie sa încheie un act adițional la contractul de munca Actul adițional la contractul individual de munca trebuie sa conțină urmatoarele elemente, minime: locul de munca unde isi va desfășura activitatea…

Details

Litigii împotriva actelor emise de către Curtea de Conturi a României. Aspecte generale. Partea a II-a

Care sunt actele emise de Curtea de Conturi? În cazul controalelor efectuate pe parcursul execuției bugetare și pentru perioadele anterioare, la instituțiile publice se întocmesc următoarele tipuri de acte:   Acte de control: Raport de control;   Alte tipuri de acte, care constituie anexe ale raportului de control: notă de constatare, notă privind propunerea de…

Details

FIRMELE ÎȘI POT DEDUCE TVA-UL CHIAR DACĂ AU CODUL DE TVA ANULAT

Curtea de Justiție a Uniunii Europene(C.J.U.E.) a precizat recent într-o speță ce viza o firmă românească că este exagerat ca dreptul de deducere a TVA-ului să fie condiționat de respectarea unor obligații de formă, cum ar fi reînregistrarea în scopuri de TVA, fără a verifica cerințele de fond. În respectiva speță,  unei societăți românești i…

Details

Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți

Impozitul cu reținere la sursă se aplică în general veniturilor obținute din România de către nerezidenți, precum: Dividende; Dobânzi; Redevențe; Comisioane; Venituri din servicii de management sau de consultanță (indiferent de locul unde sunt prestate) Venituri din servicii prestate în România, exclusive transportul international și prestările de servicii accesorii acestui transport; Venituri din profesii independente…

Details

Impozitul la microîntreprinderi

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor este aplicabil, în mod obligatoriu, în locul impozitului pe profit, pentru persoanele juridice române a căror cifră de afaceri nu depășește echivalentul în RON a 1.000.000 Euro. Pe de altă parte, orice companie care îndeplinește condiția referitoare la venituri realizate mai mici de 1.000.000 Euro, dar are un capital social minim…

Details

LITIGII ÎMPOTRIVA ACTELOR EMISE DE CĂTRE CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI. ASPECTE GENERALE. PARTEA I-A

Care este rolul Curții de Conturi în sistemul instituțional al României? Pentru a dovedi rolul important al Curții de Conturi în arhitectura sistemului instituțional al statului, însăși Constituția României vorbește despre rolul acestei instituții. Astfel, conform art. 140 din Constituția României   „(1) Curtea de Conturi exercită controlul asupra modului de formare, de administrare şi…

Details

Cand sa contactați o firma de recuperare de creanțe sau un avocat?

  Dacă sunteți în situația în care aveți de recuperat o creanță și ați interprins deja următoarele acțiuni ( ați sunat debitorul, ați trimis o notificare de plată) iar debitorul încă nu și-a achitat datoria puteți să vă adresați la un avocat specializat pentru recuperarea de creanțe. Este foarte important să nu rămâneți în pasivitate…

Details