Condiții și documente necesare pentru înființarea unei Asociație NON-PROFIT în 2023

  În situația în care doriți să înființați o Asociație non-profit în România trebuie să aveți în vedere urmatoarele aspecte relevante: – Înfiintarea unui ONG sub forma de asociație necesită voința a cel putin trei persoane; – Această entitate este guvernată în principal de dispozițiile OG nr. 26/2000; – Membrii asociației nu trebuie să aiba…

Details

Cooperativa agricolă- Aspecte importante de cunoscut

Cooperativa agricolă este de fapt o asociație autonomă constituită din persoane fizice, precum și din persoane juridice. Cooperativa agricolă reprezintă o asociație autonomă și poate avea un număr nelimitat de membri. Care este numărul minim pentru înființarea unei cooperative agricole? Numărul minim pentru înființarea unei astfel de cooperative este 5 persoane. De câte feluri sunt…

Details

Ce se întâmplă dacă nu accept moștenirea în termenul de opțiune succesorală de un an?

În situația în care moștenirea nu se acceptă în termenul de un an, iar alți succesori au făcut-o deja, atunci trebuie să știți că sunteți decăzut din dreptul de a mai moșteni. Cum pot accepta moștenirea? Moștenirea poate fi acceptată expres sau tacit. Acceptarea este expresă atunci când moştenitorul îşi manifestă voinţa de a accepta succesiunea printr-un…

Details

Anularea procesului-verbal de constatare a contravenției

Ați fost recent sancționat contravențional?   O importanță deosebită în anularea unui proces-verbal de constatare a contravenției întocmit greșit o are termenul de contestare a veridicității acestuia.   În materie contravențională, termenul de contestare este unul scurt, de 15 zile de la data luării la cunoștință.   Nu lăsați timpul să se scurgă și termenul…

Details

CE GREȘELI FAC MAJORITATEA CONTRIBUABILILOR NEMULȚUMIȚI DE CUANTUMUL NEJUSTIFICAT DE MARE AL TAXELOR FISCALE?

  În prezentul articol vom prezenta succint câteva informații care s-ar putea să vă fie de folos în viitor, în cazul în care veți dori să contestați valoarea taxelor calculate de organul fiscal.   În primul rând, trebuie să știți că suma pe care veți fi obligat să o plătiți, va fi stabilită de către…

Details

Clauza de confidențialitate în contractul individual de muncă

Clauza de confidențialitate nu este o clauză obligatorie și esențială în contractul individual de muncă, fără de care contractul să fie nul.   Aceasta este o subdiviziune a obligației generale de fidelitate în relația angajator-salariat.   Conținutul și întinderea clauzei este reglementat succint în art. 26 din Codul Muncii: (1) Prin clauza de confidenţialitate părţile…

Details

Avantajele procedurii insolvenței în raport cu o procedură de drept comun

În situația în care raportul juridic existent între creditor și debitor, îndeplinește toate condițiile necesare în scopul deschiderii procedurii insolvenței, condiții prevăzute de legea 84/2014, creditorul se bucură de anumite avantaje oferite de natura procedurii insolvenței, prin comparație cu o procedură de drept comun.   Astfel, unele dintre avatajele procedurii insolvenței sunt următoarele:   timpul…

Details

Condițiile introducerii cererii de deschidere a procedurii insolvenței

În practica cabinetului nostru, am recomandat și parcurs procedura insolvenție pentru clienții care îndeplineau cele 4 condiții prevăzute de legea 85/2014, în raport cu debitorii lor.   Cele 4 condiții necesare a fi îndeplinite sunt următoarele:   Condiția nr. 1: Creditorul îndreptățit să solicite deschiderea procedurii insolvenței.   Calitatea de creditor îndreptățit să solicite deschiderea…

Details

Concediul fără plată în contextul numărului zilelor de concediu de odihnă

Conform Codului Muncii, minimul legal de zile de concediu de odihnă ce trebuie acordat de către angajator este de 20 de zile/an.   Articolul 145 al aceluiași act normativ prevede: (3) Sărbătorile legale în care nu se lucrează, precum şi zilele libere plătite stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil nu sunt incluse în durata…

Details

Contestația la executare împotriva titlului executoriu emis de ANAF

Ce se întâmplă în situația în care NU ați primit comunicarea actului administrativ fiscal? Colectarea creantelor fiscale se face în temeiul unui titlu de creanță fiscală sau al unui titlu executoriu, după caz. Conform art.47 alin. 1 teza I din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, actul administrativ fiscal trebuie comunicat contribuabilului căruia îi…

Details