Modificare legislativa privind constructiile

Legea nr. 7/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții şi pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții intra in vigoare in data de 7 februarie 2020. Aceasta Lege stabilește obligații noi pentru investitorii persoane fizice/juridice astfel: obținerea acordului/autorizației administratorului  drumului  pentru realizarea branșamentelor la rețelele…

Details

Care sunt cele mai importante aspecte despre custodie?

Cuvântul “ custodie „ nu este caracteristic dreptului român, proveniența acestuia fiind din dreptul anglo-saxon și fiind promovat în special în domeniul cinematografic american foarte bogat în cazuri judiciare care implică divorțul și încredințarea copilului minor unuia dintre părinți, unul dintre cele mai cunoscute fiind Kramer vs. Kramer, câștigătorul a 5 premii Oscar în anul 1980.…

Details

De ce este important un regulament intern pentru o societate comerciala ?

Regulamentul intern este un document pe care angajatorii sunt obligați să-l întocmească la scurt timp după ce-și încep activitatea. Codul muncii prevede că regulamentul intern trebuie întocmit de către angajator, după ce acesta se consultă cu reprezentanții salariaților, în cel mult 60 de zile de la data înmatriculării la Registrul Comerțului. In practica, Regulamentul intern…

Details

Noutate importanta adusa in data de 16 octombrie 2019 de catre CJUE in cauza C 189/18 in ceea ce privește refuzul deducerii TVA în cazul fraudelor descoperite la furnizori

Pana in prezent, organele fiscale refuzau contribuabililor dreptul de deducere al Tva-ului daca se constata ca unul din furnizorii săi era implicat într-o frauda fiscală. În cauza C‑189/18, CJUE a stabilit că Directiva 2006/112/CE (Directiva TVA) și respectarea dreptului la apărare nu se opun unei legislații/practici care presupune că autoritatea fiscală poate refuza deducerea TVA-ului…

Details