Timpul de muncă și timpul de odihnă al angajaților

Ce reprezintă timpul de muncă? Prin timpul de muncă înțelegem acea perioadă în care angajatul prestează efectiv muncă sau se află la dispoziția angajatorului, pe scurt perioada în care își îndeplinește sarcinile și atribuțiile de serviciu. Chiar dacă în contractul individual de muncă este prevăzută o anumita perioadă de timp, aceasta se poate modifica printr-un…

Details

Formarea profesională a salariatului este considerată timp efectiv de muncă?

Dacă sunteți salariat și vă aflați în situația în care angajatorul vă solicită să efectuați un curs de formare profesională trebuie să știți că acest lucru reprezintă timp de lucru efectiv. Unde și când poate avea loc cursul de formare profesională pentru a fi considerat timp de lucru efectiv? la locul de muncă în afara…

Details

Reguli de angajare a unui cetățean din Republica Modova, Ucraina, Serbia în România

Conform art. 3 din Ordonanta 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, străinii cu şedere legală pe teritoriul României pot fi încadraţi în muncă în baza avizului de angajare obţinut de angajatori. Însă, Inspectoratului General pentru Imigrări, în contextul noilor modificări legislative prevăzute de Legea 200/10.09.2020 privind încadrarea în muncă și…

Details

Noile reguli în materia activitatea de cumpărare și administrare a creditelor restante

  Noile reguli în ceea ce privește cumpărarea și administrarea creditelor restante au fost stabilite prin Directiva Europeană nr.2167/2021, publicată în Jurnalul Oficial al UE. România va fi obligată să o implementeze până cel târziu în data de 30.12.2023. Despre ce categorie de credite face referire această Directivă? Aceasta se referă la creditele restante ale…

Details

Modificări legislative în ceea privește declarația de beneficiar real

În urma Proiectului de lege ce s-a aflat în Parlament, în ceea ce privește modificarea Legii 129/2019 s-a decis eliminarea declarației anuale de beneficiar real. Proiectul mai are de trecut un pas ți anume acesta va fi trimis spre promulgarfe Președintelui României, urmând a fi publicat în Monitorul României. Deși proiectul are în vedere mai…

Details

Consecințele penale care pot decurge din controlul exercitat de Curtea de Conturi a României

După cm am precizat și în articolele precedente, Curtea de Conturi exercită funcția de control asupra modului de formare, administrare și întrebuințare a resurselor financiare ale statului și ale sectorului public.   Ce se întâmplă dacă auditorii Curții de Conturi au suspiciunea săvârșirii unor fapte penale? Dacă în urma controlului exercitat de către Curtea de…

Details

Pensia de intreținere a părinților pentru copiii lor minori – particularități –

În urma desfacerii căsătoriei, copiii beneficiază de dreptul de a avea un nivel de trai ce le permite o dezvoltare fizică, mentală, spirituală, morală și socială armonioasă, dreptul fiind  prevăzut de art.47 alin(1) din Legea nr.272/2004 coroborat cu art.27 din Convenția ONU  cu privire la drepturile copilului, această responsabilitate revenindu-le în primul rând părinților. Aceștia…

Details

Drepturile și obligațiile administratorilor într-un SRL

Sunteți administrator al unei societăți? Aveti drepturi dar si obligații. Drepturile administratorului dreptul de a realiza operațiunile necesare în scopul îndeplinirii obiectului de activitate al respectivei societăți, cu excepția celor expres interzise în actul constitutiv dreptul de a reprezenta societatea, cu condiția că acest drept nu poate fi transmis doar dacă i s-a acordat în…

Details

Reprezentanții salariaților

Când este necesara alegerea reprezentanților salariaților? Nu este stabilita o obligație a salariaților sa își aleagă reprezentanții salariaților. In cadrul angajatorilor, care au peste 20 salariați se alege un reprezentant al salariaților pentru a putea participa la negocierile colective care sunt obligatorii atunci când societatea are 21 de salariați. In cadrul societăților ce au putini salariați,…

Details