RADIEREA SECHESTRULUI PENAL ÎN FAZA EXECUTĂRII SILITE

    Măsurile asigurătorii constau în indisponibilizarea unor bunuri mobile sau imobile, prin instituirea unui sechestru asupra acestora. Chiar dacă art. 249 alin.(2) din Codul de procedură penală(„Măsurile asigurătorii constau în indisponibilizarea unor bunuri mobile sau imobile, prin instituirea unui sechestru asupra acestora”) consacră noțiunea generică de sechestru pentru indisponibilizarea bunurilor, analiza acestui articol relevă…

Details

Sechestrul asigurator penal in procedura insolventei

    Conform Legii cu nr. 85/2014, procedura insolvenței reprezintă instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului, cu acordarea, atunci când este posibil, a şansei de redresare a activităţii acestuia. Altfel spus, Scopul procedurii insolvenţei,  este acela de a acoperi pasivul debitorului, adică recuperarea creanţelor de către creditori. Unul din principalele incidente care pot…

Details

Creanțe certe, ce nu sunt certe , creanțe sub condiție in procedura insolventei

    Corelație între dreptul de creanță și procedura insolvenței Conform Legii cu nr. 85/2014, creditorii, adică titularii unui drept de creanță sunt o categorie aparte în cadrul procedurii insolvenței care pot solicita deschiderea acestei proceduri, dacă îndeplinesc o serie de condiții. Conform art. 5 pct. 20 din Legea cu nr. 85/2014: „creditor îndreptăţit să…

Details

PFA- ul va răspunde cu bunurile personale pentru datoriile fiscale

ANTREPRENORII CARE AU UN P.F.A. VOR RĂSPUNDE CU BUNURILE PROPRII PENTRU DATORIILE PF.A.-ULUI LA ANAF   Conform art. 1, pct. 8 din Legea cu nr. 295/2020, care va intra în vigoare de joi, 24 decembrie 2020: „Persoana fizică care desfăşoară o profesie liberală sau exercită o activitate economică în mod independent într-una din formele prevăzute…

Details

Creanțele curente ce intervin după deschiderea insolventei

  Pentru a porni în demersul nostru, trebuie să plecăm de la dispozițiile art. 102 alin.(6) din Legea 85/2014 care prevăd că: „Creanţele născute după data deschiderii procedurii, în perioada de observaţie sau în procedura reorganizării judiciare vor fi plătite conform documentelor din care rezultă, nefiind necesară înscrierea la masa credală. Prevederea se aplică în…

Details

Masuri urgente in dreptul familiei pentru apărarea intereselor copiilor

  Intrucat procedura de divort nu este una urgenta, iar in contextul actual , termenele de judecata sunt mai lungi, dureaza cateva luni pana la stabilirea primului termen de judecata, recomand clientilor sa formuleze si o actiune ce se judecata cu urgenta , denumita ordonanta presedintiala, atunci cand se doreste stabilirea locuintei provizorii a copiilor…

Details

Ce sume nu se pot popri in procedura executării silite?

 Care sunt sumele de bani din conturi care nu pot fi executate silit ? Prin procedura executarii silite indirecte creditorul beneficeaza de recuperarea unei creante certe, lichide si exigibile detinuta in baza unui titlu executoriu,  prin vanzarea sau valorificarea bunurilor debitorului ori prin poprirea creantelor sale, iar în cazul persoanelor juridice titulare de conturi bancare,…

Details