Înființarea unei asociații – modificări recente

Înființarea asociaților și a fundațiilor – noi modificări –   Ordonanța Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații a fost modificată prin Legea nr. 276/2020, care a fost publicată în Monitorul Oficial în decembrie 2020. Astfel, principalele modificări sunt următoarele : Pentru a dobândi personalitate juridică, atât actele constitutive, precum și cele de modificare…

Details

Hartuirea morală

  Hărțuirea morală la locul de muncă, prezintă în societatea în care trăim o reală problemă, mai ales în ceea ce privește faptul că lipsește un cadru legal coerent la nivelul Uniunii Europene, pentru statele membre. În țara noastră, prin art. 4 lit. d¹) din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament…

Details

Clauza de confidențialitate din contractul de muncă

CLAUZA DE CONFIDENȚIALITATE DUPĂ ÎNCETAREA RAPORTURILOR DE MUNCĂ   Conform art. 26 din Codul Muncii: „(1)Prin clauza de confidenţialitate părţile convin ca, pe toată durata contractului individual de muncă şi după încetarea acestuia, să nu transmită date sau informaţii de care au luat cunoştinţă în timpul executării contractului, în condiţiile stabilite în regulamentele interne, în…

Details

Delegarea versus detașarea transnațională

In ultimii 2 ani, clienții ne întreabă care este diferența intre delegarea unui salariat in tara si /sau in străinătate si detașarea transnațională. Unii clienți confunda noțiunea de detașare din codul Muncii cu noțiunea de detașare transnațională considerând ca sunt identice. In realitate, sunt diferențe juridice intre delegare, detașare si detașarea transnaționala.   In articolul…

Details

Modificări Legislația muncii

Modificări Legislația muncii privind utilizarea semnăturii electronice, munca la domiciliu, telemunca și securitatea și sănătatea în muncă   Prin Ordonanța de Urgență nr. 36 din 5 mai 2021 s-au adus modificări în legislația muncii în arii precum semnătura electronică, munca la la domiciliu, telemunca și securitatea și sănătatea în muncă, pe care le-am menționat în…

Details