Divorțul unui asociat al S.R.L.. Partajul părților sociale

Echipa noastră de avocați oferă servicii de consultanță juridică de dreptul familiei, cât și servicii de reprezentare a clientului în litigiile de dreptul familiei cu privire la divorțul unui asociat al S.R.L. și cu privire la partajul părților sociale. Oferim servicii legale de dreptul familiei atât în cazul partajului efectuat pe cale notarială, cât și…

Details

Ce se întâmplă cu locuința familiei după procesul de divorț?

Locuința de familie este cea la care în fapt, chiar și fără forme legale, conviețuiesc soții împreună sau dacă s-au separat în fapt, soțul împreună cu copii. Potrivit art. 321 alin. (1) din Codul Civil: “Locuinţa familiei este locuinţa comună a soţilor sau, în lipsă, locuinţa soţului la care se află copiii.”   Dispoziţiile legale…

Details

Prestația compensatorie în procesul de divorț- noțiune și caractere juridice

Prestația compensatorie este unul dintre efectele specifice raporturilor patrimoniale dintre soți ca urmare a desfacerii căsătoriei. Prestația compensatorie  reprezintă o compensație ce poate fi acordată unuia dintre soți în ipoteza în care desfacerea căsătoriei prin divorț ar produce un dezechilibru semnificativ în condițiile sale de viață.   Cererea de divorț introdusă pe rolul instanței de…

Details

Noul regim fiscal pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor

Veniturile din cedarea folosinței bunurilor au un regim fiscal diferit începând cu anul 2024, modificări introduse prin OUG nr. 115/2023. Aceste modificări se aplică doar pentru veniturile obținute de persoanele fizice din cedarea folosinței bunurilor, respectiv din chirie.   Potrivit art. 841   alin. (3) și alin. (4) din Codul fiscal: “Venitul net din cedarea folosinţei…

Details

Importanța secțiunii termeni și condiții

Recomandăm clienților ca în momentul în care au un site funcțional,  reglementarea setului privind termenii și condițiile constituie o siguranță în ceea ce privește viitoarele neînțelegeri sau abuzuri din partea clienților/utilizatorilor. Termeni și condiții reflectă modul în care compania dumneavoastră își desfășoară activitatea, legile aplicabile companiei, cât și conturarea valorilor acesteia. Astfel, prin punerea la dispoziții…

Details

Dacă nu îmi iau zilele de concediu de odihnă pot primi banii în schimb?

Codul Muncii prevede faptul că salariatul este obligat să efectueze în natură concediul de odihnă în perioada în care a fost programat, cu excepţia situaţiilor expres prevăzute de lege sau atunci când, din motive obiective, concediul nu poate fi efectuat. Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an.   Pentru perioada concediului de odihnă salariatul…

Details

SEMNĂTURA OLOGRAFĂ -Află ce documente nu pot fi semnate electronic

Înainte de a preciza în concret documentele care NU pot fi semnate electronic, menționăm în prealabil că deși regula impune recunoașterea și acceptarea ambelor tipuri de semnături, respectiv atât semnătura olografă( de mână), cât și semnătura electronică, există totuși câteva cazuri în legislația română în care semnătura electronică nu poate fi folosită, cum ar fi…

Details

SEMNĂTURA ELECTRONICĂ

Atât în raporturile de drept public, cât și în raporturile de drept privat semnătura digitală constituie un instrument suplimentar de identificare personală şi exteriorizare a consimţământului, la care părţile au libertatea de a apela. Altfel spus, impunerea prin forţa statului, a uzului exclusiv al semnăturii olografe (de mână) este abuzivă şi incompatibilă cu respectarea drepturilor…

Details