avocat insolventa timisoara

Creanțele curente ce intervin după deschiderea insolventei

  Pentru a porni în demersul nostru, trebuie să plecăm de la dispozițiile art. 102 alin.(6) din Legea 85/2014 care prevăd că: „Creanţele născute după data deschiderii procedurii, în perioada de observaţie sau în procedura reorganizării judiciare vor fi plătite conform documentelor din care rezultă, nefiind necesară înscrierea la masa credală. Prevederea se aplică în…

avocat deschidere insolventa

Deschidere insolventa

Aveți datorii la furnizori, la bugetul de stat, la bănci si nu mai reușiți sa le achitați la scadenta? Datoriile societatii depasesc valoarea prag? Vreti sa nu se adune penalitățile de întârziere? Datoriile sunt mai vechi de 30 zile ? Atunci va recomandam sa solicitati deschiderea insolventei la Tribunalul competent de unde aveti sediul social.   Ce…

deducere TVA AVOCAT BUN FISCAL FISCALITATE Taxa pe valoare adaugata Raport inspectie

Dreptul de deducere a TVA

In Cauza C‑734/19 , ce a pornit de la o speță din România, împotriva ANAF, CJUE a decis urmatoarele: „[D]reptul de deducere a TVA în amonte pentru bunuri, în speță pentru bunuri imobile și pentru servicii achiziționate în vederea efectuării unor operațiuni taxabile, este menținut atunci când proiectele de investiții prevăzute inițial au fost abandonate din…

avocat bun drept fiscal contestatie

Contestație fiscală

In ultimul an , avocații din nostru au asigurat asistenta legala in mai multe proiecte având ca obiect reconsiderarea diurnei ca fiind venit salarial cu consecința calculării unor impozite si contribuții retroactive si cu consecința plații unor penalități de intarziere si penalitati de nedeclarare. In aceasta perioada exista controale fiscale pe mai multe domenii ,…

Raspundere patrimoniala paguba angajatorul avocat dreptul muncii

Răspunderea patrimoniala a salariatului

Potrivit art. 254 alin.1 C.Muncii, salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legătură cu munca lor. Astfel, legea impune condiţia ca fapta ilicită a salariatului să fie săvârşită în legătură cu munca sa. Răspunderea patrimonială este una reparatorie, salariatul care a produs o pagubă angajatorului…

Nu se poate popri la executarea silita

Ce sume nu se pot popri in procedura executării silite?

 Care sunt sumele de bani din conturi care nu pot fi executate silit ? Prin procedura executarii silite indirecte creditorul beneficeaza de recuperarea unei creante certe, lichide si exigibile detinuta in baza unui titlu executoriu,  prin vanzarea sau valorificarea bunurilor debitorului ori prin poprirea creantelor sale, iar în cazul persoanelor juridice titulare de conturi bancare,…