Avocat timisoara divort de comun acord partaj minor instanta de tutela autoritate parinteasca copil copii

Divorțul prin acordul soților

Când putem apela la divorțul prin acordul soților? Pentru a putea beneficia de această procedură, soții trebuie să nu fi ales calea divorțului pe cale administrativă sau calea divorțului pe cale notarială. Această procedură poate fi urmată independent de faptul că în cadrul căsătoriei s-a născut sau nu un copil. Condițiile pozitive de bază sunt:…

Black and Yellow Professional Modern Law Firm Instagram Post 1

Societa in Romania

Cosa rappresenta il capitale sociale? Il capitale sociale rappresenta la totalità dei contributi delle persone fisiche e/o giuridiche che hanno convenuto la fondazione di una società commerciale. Lo stesso si costituisce tramite il contributo dei fondatori e può prendere più forme: a) in denaro; b) in natura (beni mobili o immobili); c) in lavoro (incontrato di…

partaj avocattimisoara

Partajul – după procedura de divorț –

Partajul – după procedura de divorț –   După soluționare procesului de divorț, foștii soț doresc de regulă să își împartă bunurile comune rezultate din căsătorie. Astfel, în acest caz intervine procedura partajului. Partajul ca urmare a operării desfacerii căsătorie dintre soți poate fi de două tipuri: Partaj voluntar – în cadrul acestei proceduri foștii…

cesiunea de creanta avocattimisoara

Obligaţiile părţilor în cadrul unei operaţiuni de leasing  

Obligaţiile părţilor în cadrul unei operaţiuni de leasing   Conform Ordonanței nr. 51/1997, obligaţiile părţilor în cadrul unei operaţiuni de leasing sunt următoarele Locatorul/finanţatorul se obligă: a)să respecte dreptul locatarului/utilizatorului de a alege furnizorul de bunuri, potrivit intereselor sale; b)să contracteze bunul cu furnizorul desemnat de locatar/utilizator, în condițiile expres formulate de către acesta sau,…

cesiunea de creanta avocattimisoara

Cesiunea de creanță

Cesiunea de creanță   Conform Codului civil regula este creanța este cedată prin simpla convenție a cedentului și a cesionarului, fără notificarea debitorului.  -> Cesiunea de creanta se incheie prin simplu acord de vointe al partilor ( cedent si cesionar)  fiind un contract consensual, intrucat legea stabileste ca o creanta este cedata prin simpa conventie…

cercetaredisciplinara avocattimisoara

Cercetarea disciplinară în dreptul muncii

Cercetarea disciplinară în dreptul muncii   Termen rezonabil acordat salariatului pentru cercetarea disciplinara este de 3-5 zile lucratoare. Conform practicii judiciare s-a stabilit că : “ Raţiunea instituirii obligaţiei efectuării cercetării prealabile este aceea de a asigura salariatului posibilitatea de a formula apărări, astfel încât angajatorul să dispună sancţionarea sa numai în temeiul unor probe…