Dividendele reprezintă bunuri proprii sau bunuri comune ?

În situația în care suntem în prezența unei căsătorii supuse regulilor regimului comunității legale, în care cei doi soți sunt și asociații unei firme, în momentul intervenirii divoțului se ivesc anumite probleme în ceea ce privește partajul părților sociale. Cum se realizează partajul dividendelor ?  Conform art. 339 din Codul civil, bunurile comune reprezintă bunurile…

Details

Contractul colectiv de munca – aspecte particulare

Când o societate are peste 21 de salariați trebuie sa înceapă negocierea contractului colectiv de munca. Negocierea colectiva are loc fie cu reprezentantul salariaților fie cu reprezentanții Sindicatului.   Contractul colectiv de munca stabilește drepturi si obligații in limitele prevăzute de legislația in vigoare. Ca urmare a contractului colectiv de munca, orice contract individual de…

Details

Detașarea salariaților in străinătate

  Atunci când doriți sa detașați salariații in străinătate trebuie sa întocmiți acte adiționale cu respectarea prevederilor Legii nr 16/2017   si cu respectarea art. 18 din Codul Muncii. Trebuie sa întocmiți  ordine de deplasare, din care rezulta clar caracterul limitat al deplasării salariaților in străinătate. Trebuie sa obțineți Formularul A1 de la Casa Naționala de…

Details

Semnarea electronică a documentelor de dreptul muncii

  Conform unui nou act normativ ce isi va produce efectele juridice doar după publicarea in Monitorul Oficial : ”Părțile pot opta să utilizeze la încheierea contractului individual de muncă / actului adițional la contract, după caz, semnătura electronică avansată sau semnătura electronică calificată însoțită de marca temporală. Angajatorul poate opta pentru utilizarea semnăturii electronice…

Details

Diurna soferi – transport in strainatate

Asa cum am aratat in articolele precedente, in Romania exista multe controale fiscale  având ca obiect verificarea regimului fiscal al diurnelor acordate șoferilor pentru transportul in străinătate. Organul fiscal considera ca diurna este impozabila, iar societățile tratează diurna ca fiind neimpozabila raportat la art 9 din Legea nr.16/2017 si raportat la prevederile Codului fiscal. Aceasta…

Details

News! Codul Muncii s-a modificat

  Modificările  aduse Codul Muncii privesc 3 aspecte: Fisa postului Pontajul Regulamentul intern Microîntreprinderile cu până la 9 angajați vor putea ține evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat în condițiile stabilite cu aceștia prin acord scris. Partile vor stabili modalitatea de a ponta orele de munca .   Fisa postului se va…

Details

Se reintroduce declarația de beneficiar real!

  Conform Legii cu nr. 101/2021, depunerea declarației privind beneficiarii reali devine obligatorie pentru toate societățile din România, inclusiv pentru societățile care au numai asociați persoane fizice. Legea cu nr. 101/2021 a fost publicată în Monitorul Oficial, iar dispozițiile sale vor deveni obligatorii începând cu data de 30.04.2021. Declarația privind beneficiarii reali va trebui depusă:…

Details

Modificări posibile de dreptul muncii- eliminarea fisei postului

Proiect de ordonanță pentru eliminarea fișei de post, pontaje și regulamentul intern la microîntreprinderi   Momentan se află în primă lectură la Guvern un proiect de lege având ca scop eliminarea fișei de post, pontajele și regulamentul intern la microîntreprinderi, pentru a ușura sarcina biocratică. În ceea ce privește aceste documente , este important de…

Details