Procedura de recunoaștere a mențiunilor de divorț dintr-o țară non-UE

  Sunt recunoscute hotărârile străine în România? Da. Conform Regulamentului UE nr. 1215/2012 se instituie regula potrivit căreia sunt recunoscute în celelalte state membre, de plin drept, fără a fi necesară vreo procedură specială, hotărârile judecătorești pronunțate într-un alt stat membru. Astfel spus, hotărârile pronunțate în statele mebre U.E. se recunosc de plin drept.  …

Details

Dreptul pasagerilor în cazul zborurilor întârziate sau anulate de către companiile aeriene

  În cazul în care vă confruntați cu situația în care vi s-a anulat zborul sau în care aveți întârzieri nejustificate, beneficiați de anumite drepturi prevăzute de lege în raport cu companiile aeriene. Astfel, ținând cont de cele reglementate în dreptul european, cât și de cele din dreptul intern românesc, în calitate de pasager, care…

Details

O nouă victorie importantă în cadrul echipei Saucă&Partners, litigiu de muncă

Echipa Saucă&Partners a înregistrat un succes important în materia litigiilor de dreptul muncii, reușind să obținem în instanță desființarea unei decizii de concediere întemeiată pe art. 65 din Codul Muncii întocmită în mod abuziv de către angajator.   Unul dintre obiectele principale de activitate ale cabinetului nostru de avocatură pe latura de instanță, sunt litigiile…

Details

Majorare capitalului social cu profit nerepartizat

Capitalul social al unei societati se poate majora cu profitul nerepartizat din anii anteriori, dupa inchiderea bilantului. Astfel, art. 210 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990 reglementeaza: (1) Capitalul social se poate mări prin emisiunea de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau în natură. (2)…

Details