Contestația în anulare

  Contestația în anulare este o cale extraordinară de atac, astfel, dincolo de termenul imperativ în care poate fi formulată, legea stabileşte în mod expres condiţiile de admisibilitate, atât din perspectiva hotărârilor care pot fi atacate cu contestaţie în anulare, cât şi din perspectiva motivelor pentru care o hotărâre judecătorească poate fi retractată, dispoziţiile care…

Details

Obligațiile angajatorului în legătură cu persoanele cu handicap

  Au firmele obligații referitoare la angajarea persoanelor cu handicap? DA! Conform Legii cu nr. 448/2006: „Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel puţin 50 de angajaţi, au obligaţia de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puţin 4% din numărul total de angajaţi.”   Ce se întâmplă…

Details

Suspendarea actelor administrative-Care sunt condițiile pentru a se admite o astfel de cerere în instanță?

  Ce sunt actele administrative? Conform legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, un act administrativ este definit ca: „actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea organizării executării legii sau a executării în concret a legii, care dă naştere, modifică sau stinge raporturi juridice” Altfel…

Details

Suspendarea contractului individual de muncă

Care sunt cazurile în care poae interveni suspendarea contractului individual de muncă? De drept (prin efectul legii, independent de voința părților); Prin acordul părților; Prin actul unilateral al uneia dintre părți (salariat sau angajator). Care sunt efectele ce intervin în urma suspendării contractului individual de muncă? În urma acestei măsuri se suspendă prestarea muncii de…

Details

Modificarea și executarea contractului individual de muncă

Atunci când se încheie un contract individual de muncă, acesta trebuie să conține anumite elemente esențiale: durata contractului; locul muncii; felul muncii; condițiile de muncă; salariul; timpul de muncă și timpul de odihnă. Regula este că aceste elemente esențiale vor putea fi modificate obligatoriu doar prin acordul părților. Astfel, pentru a opera aceasta modificare va…

Details