Poprire – aspecte generale

  Poprirea apare atunci când debitorul are o datorie către creditor, iar debitorul nu vrea să o plătească. Astfel, creditorul apelează la executarea silită, inclusiv la executarea prin poprire. La cererea creditorului, executorul judecătoresc înființează poprirea. Competența aparține acelui executor judecătoresc al cărui birou este în circumscripția curții de apel unde este domiciliul sau sediul…

Details

Actele necesare pentru înregistrarea Contractului colectiv de muncă

Contractul colectiv de munca este acea convenția dintre angajator si reprezentanții salariaților/ sindicat prin care se reglementează raporturile de munca. Negocierea colectiva durează 60 zile, de regula, însă, părțile pot decide prelungirea acestui termen, daca nu se finalizează negocierile. Aspectele principale ce se negociază: creșterea colectiva a salariilor acordarea de ajutoare sociale creșterea valorii tichetelor…

Details

Dezlegare de drept pentru indemnizațiile salariaților

  Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă a soluționat în ședința din 18 octombrie 2021 o sesizare în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Astfel, prin Decizia nr.74  în dosarul nr.2007/1/2021 s-a decis : Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată…

Details

Sancțiuni în caz de abatere pentru firme – telemunca

  Hotărârea nr. 1013/2021  reprezintă cadrul legal prin care s-a stabilit ca angajatorii dispun organizarea muncii la domiciliu sau in regim de telemunca, pentru cel putin 50% din angajati, acolo unde specificul activitatii permite, respectând dispozițiile din  art. 108—110 din Legea nr. 53/2003  din Codul muncii. Datorită situației epidemiologice actuale cu care ne confruntăm, autoritățile…

Details