Înființare PFA

Persoana Fizica Autorizata este cel mai simplu tip de societate recunoscut de legislatia din Romania. Aceasta forma de afaceri este destinata persoanelor fizice care vor sa inceapa afaceri pe cont propriu.   Printre avantajele PFA-ului se numara: modalitatea simpla de infiintare care presupune un numar minim de documente; costurile reduse legate de inmatricularea societatii la Registrul Comertului; posibilitatea…

Details

Înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată

Inregistrarea unei societati comerciale cu raspundere limitata presupune intocmirea si depunerea la registrul comertului a unui dosar, care va cuprinde cererea de inregistrare a societatii, impreuna cu o serie de acte ce sunt necesare pentru ca respectiva societate sa poata lua nastere in mod legal si valabil.   Primul pas care trebuie facut in cazul infiintarii unei societati este rezervarea…

Details

Găzduire sediu social la cabinetul de avocat

Legislatia in vigoare prevede ca firmele isi pot stabili temporar sediul social la biroul unui avocat. Este mai simplu si mai usor sa stabilesti sediul social la un avocat. Conform Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, avocatii pot sa stabileasca temporar sediul unei firme reglementate de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale la sediul…

Details

Directivă europeană: salarii transparente

A fost publicată Directiva (UE) 2023/970 a Parlamentului European și a Consiliului din 10 mai 2023 de consolidare a aplicării principiului egalității de remunerare pentru aceeași muncă sau pentru o muncă de aceeași valoare între bărbați și femei prin transparență salarială și mecanisme de asigurare a respectării legii.   În prezent, legislația română prevede, potrivit…

Details

Cazurile de divorț

Care sunt cazurile de divorț? Potrivit art. 373 din Codul Civil, divorţul poate avea loc: a) prin acordul soţilor, la cererea ambilor soţi sau a unuia dintre soţi acceptată de celălalt soţ; b) atunci când, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soţi sunt grav vătămate şi continuarea căsătoriei nu mai este posibilă; c) la…

Details

Calculul diurnei

Diurna internă/externă este deductibilă și neimpozabilă dacă se încadrează în cele două plafoane stabilite de Codul Fiscal în art. 76 lit. k) și m) și anume:   ,,(i) în țară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizație, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităților și instituțiilor publice, în limita a 3 salarii de bază corespunzătoare…

Details

Clauzele abuzive în contractele de credit

Ce înseamnă clauze abuzive? Activitatea bancară se realizează prin intermediul operațiunilor enunțate în legislația specială. Operațiunile desfășurate între instituțiile bancare și clienții acestora se materializează în contracte bancare.   Contractul de credit bancar a fost definit ca fiind contractul prin care un creditor (banca sau o instituție similară) acordă, promite sau stipulează posibilitatea de a acorda…

Details

Acordarea diurnei în 2023

Orice salariat (lato sensu) care se deplasează în interes profesional, la solicitarea angajatorului său, are dreptul la plata cheltuielilor de cazare, de transport, de masă și separat, dreptul la plata unei indemnizații (,,diurnă”).   Indemnizațiile urmăresc acoperirea disconfortului creat de scoaterea din mediul obișnuit al salariatului (un prejudiciu ,,moral”) și nu acoperirea cheltuielilor materiale generate…

Details