Când se poate contesta certificatul de urbanism ?

    Certificatul de urbanism este o operațiune tehnico-materială, un document informativ, cu caracter obligatoriu. Datele conținute în certificatul de urbanism sunt informații care fac vorbire despre regimul: juridic( dreptul de proprietate asupra imobilului, existența servituților de utilitate publică, situarea terenului în intravilan sau extravilan, încadrarea în lista monumentelor istorice, etc.), economic( regimul fiscal, extrasul…

Details

Notificarea detașării transnaționale in tara gazda este obligatorie

   Conform legislațiilor celor mai multe state europene, societățile care detașează salariați pe teritoriul acestora au obligația de a notifica în prealabil autorităților competente din țara gazdă elemente esențiale legate de detașarea salariaților( cum ar fi: durata detașării, scopul detașării, datele salariatului detașat, etc.) Din păcate pentru societățile care operează detașări transfrontaliere, nu există niște…

Details

Acțiunea privind clauzele abuzive din contractele bancare este imprescriptibilă

  Curtea de Justiție a Uniunii Europene, respectiv CJUE  a statuat recent faptul că cererea ce vizează constatarea caracterului abuziv al unei clauze incluse într-un contract de împrumut NU este supusă unui termen de prescripție. De asemenea, în ceea ce privește restituirea sumelor de bani ce au fost achitate în temeiul unor astfel de clauze,…

Details

Procedura de soluționare a contestațiilor în materia achizițiilor publice de către Consiliul Național de Soluționare a contestațiilor (C.N.S.C.)

  Conform art. 2 alin.(1) din Legea cu nr. 101/2016: „Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act al unei autorităţi contractante sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri poate solicita anularea actului, obligarea autorităţii contractante la emiterea unui act sau la adoptarea de măsuri…

Details

Procedura disciplinară

De multe ori, angajatorii sunt dați in judecata pentru nulitatea deciziei de sancționare întrucât aceasta are vicii de forma. Faptul ca salariatul a săvârșit o abatere disciplinara nu este suficient pentru legalitatea si valabilitatea deciziei de sancționare. Salariații ne întreabă in cadrul consultațiilor juridice daca pot sa fie dați afara direct de către angajator, daca…

Details

Scrisorile de garantie bancara sunt titluri executorii doar pentru garantarea creditelor

In data de 7 iunie 2021  Înalta Curte a stabilit ca  scrisorile de garanție emise de bănci sunt considerate titluri executorii numai dacă sunt emise în garantarea unor contracte de credit, nu și în alte scopuri sau pentru alte situatii. „În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 2279 și a art. 2321 din Codul civil, coroborate…

Details

Clauza de neconcurenta in contractele de muncă

  Ce reprezintă clauza de neconcurență? Conform Codului Muncii: „ La încheierea contractului individual de muncă sau pe parcursul executării acestuia, părţile pot negocia şi cuprinde în contract o clauză de neconcurenţă prin care salariatul să fie obligat ca după încetarea contractului să nu presteze, în interes propriu sau al unui terţ, o activitate care se…

Details