Acordarea tichetelor/bonurilor de masă

Cum se pot acorda tichetele de masă? Tichetele de masă se pot acorda prin Contractul colectiv de muncă, prin Regulament intern și prin Decizie Internă. Aceste acte trebuie întocmite de către angajatori împreună cu consultarea organizațiilor sindicale sau cu consultarea reprezentanților salariaților dacă nu există organizație sindicală.   Este obligat angajatorul să acorde tichete de…

Details

Modificări importante privind vânzarea terenurilor agricole situate în extravilanul localităților

La sfârșitul lunii iunie 2022, Guvernul României a aprobat o Ordonanță de Urgență care modifică Legea cu nr. 17/2014 privind vânzarea terenurilor agricole situate în extravilanul localității. Noua O.U.G. modifică lista celor care au drept de preempțiune la achiziția terenurilor din extravilanul localităților și clarifică modul în care, cei care vând înainte de opt ani…

Details

Cum se stabilește programul de vizită al minorului în urma unui divorț?

Practica instanțelor de judecată din România țin cont de interesul superior al minorului atunci când se stabilește un  program de vizită al minorului. Conform Legii nr. 272/2004 , copilul are dreptul de a menține relații personale și contacte directe cu rudele. Conform Codului Civil, părintele care nu locuiește cu minorul în mod statornic are dreptul…

Details

Societa in Romania

Cosa rappresenta il capitale sociale? Il capitale sociale rappresenta la totalità dei contributi delle persone fisiche e/o giuridiche che hanno convenuto la fondazione di una società commerciale. Lo stesso si costituisce tramite il contributo dei fondatori e può prendere più forme: a) in denaro; b) in natura (beni mobili o immobili); c) in lavoro (incontrato di…

Details

Partajul – după procedura de divorț –

Partajul – după procedura de divorț –   După soluționare procesului de divorț, foștii soț doresc de regulă să își împartă bunurile comune rezultate din căsătorie. Astfel, în acest caz intervine procedura partajului. Partajul ca urmare a operării desfacerii căsătorie dintre soți poate fi de două tipuri: Partaj voluntar – în cadrul acestei proceduri foștii…

Details