Cui se aplica impozitul specific?

  Companiile care trebuie să aplice impozitul specific sunt cele care la data de 31 decembrie a anului anterior aveau înscrisă, în actele constitutive, ca activitate principală sau secundară desfășurată efectiv, una dintre activitățile din domeniul alimentației și/sau cel al turismului, potrivit Legii 170/2016. Totodată, acestea nu trebuie să se afle în lichidare. Mai exact,…

Details

Operatiuni de incasari si plati in numerar

Legea nr. 70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare stabileste  valorile maxime pentru  operatiunile de incasari si plati in numerar, de la : Persoane juridice persoane fizice autorizate intreprinderi individuale , liber profesionisti, PF care desfasoara activitati in mod independent, asocieri si alte entitati cu sau fara personalitate juridica Atenție la plafoane : plafon zilnic maxim de 5.000…

Details

RADIEREA SECHESTRULUI PENAL ÎN FAZA EXECUTĂRII SILITE

    Măsurile asigurătorii constau în indisponibilizarea unor bunuri mobile sau imobile, prin instituirea unui sechestru asupra acestora. Chiar dacă art. 249 alin.(2) din Codul de procedură penală(„Măsurile asigurătorii constau în indisponibilizarea unor bunuri mobile sau imobile, prin instituirea unui sechestru asupra acestora”) consacră noțiunea generică de sechestru pentru indisponibilizarea bunurilor, analiza acestui articol relevă…

Details

Sechestrul asigurator penal in procedura insolventei

    Conform Legii cu nr. 85/2014, procedura insolvenței reprezintă instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului, cu acordarea, atunci când este posibil, a şansei de redresare a activităţii acestuia. Altfel spus, Scopul procedurii insolvenţei,  este acela de a acoperi pasivul debitorului, adică recuperarea creanţelor de către creditori. Unul din principalele incidente care pot…

Details

Partajul

    Partajul se face dupa finalizarea divortului. La momentul desfacerii căsătoriei încetează doar regimul comunității de bunuri, iar partajul care reprezintă un aspect diferit de încetarea regimului comunității de bunuri, poate fi făcut oricând după divorț. Partajul se va face doar dacă, înaintea divorțului exista regimul comunității de bunuri. În cazul în care soții…

Details

Creanțe certe, ce nu sunt certe , creanțe sub condiție in procedura insolventei

    Corelație între dreptul de creanță și procedura insolvenței Conform Legii cu nr. 85/2014, creditorii, adică titularii unui drept de creanță sunt o categorie aparte în cadrul procedurii insolvenței care pot solicita deschiderea acestei proceduri, dacă îndeplinesc o serie de condiții. Conform art. 5 pct. 20 din Legea cu nr. 85/2014: „creditor îndreptăţit să…

Details