Respectarea preavizului in caz de concediere

Pentru a preveni eventualele comportări abuzive ale angajatorului, prin care s-ar leza drepturile si interesele legitime ale salariaților, legiuitorul a înțeles să reglementeze în mod expres condițiile de fond și de forma în care angajatorul poate dispune cu privire la încetarea contractului de munca. Preavizul reprezintă documentul care pune în vedere angajaților, vizați de reorganizarea…

Details

Despăgubiri- accidente auto

Ați suferit un accident de mașină și asigurătorul nu dorește să achite despăgubiri? Conform Legii cu nr. 132/2017, trebuie să solicitați companiei de asigurători, printr-o notificare scrisă, plata despăgubirilor pentru daunele produse. Este recomandat să aveți un deviz de lucrări, emis de un service autorizat, unde să fie stipulat costul total al reparațiilor.   În…

Details

Ce se schimbă în legătură cu microîntreprinderile?

Recent, Guvernul României a propus câteva modificări ale Codului Fiscal care au un impact covârșitor și asupra microîntreprinderilor.   Ce sunt microîntreprinderile? Conform Codului Fiscal, o societate comercială, pentru a fi catalogată drept microîntreprindere, trebuie să îndeplinească următoarele caracteristici: a) a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 1.000.000 euro. Cursul de…

Details

Procedura desființării unor posturi din organigrama societății

Care sunt etapele desființării anumitor posturi din organigrama societății? Pentru desființarea anumitor posturi din organigrama societății trebuie întocmite o serie de acte despe care vom vorbi în cele ce urmează. În primă fază vom enumera aceste acte, în ordinea cronologică întocmirii lor, apoi vom trece la o scurtă analiză a fiecăruia dintre acestea. Notă de…

Details