Deschiderea insolventei de catre debitor

Daca aveți datorii de peste 50.000 lei, daca sunteți in stare de insolvabilitate si nu mai puteți achita datoriile, recomandam sa cereți deschiderea procedurii insolventei. De la data deschiderii procedurii insolventei nu mai curg penalități si majorări de întârziere. De la data deschiderii procedurii insolventei se suspenda executările silite începute. Înainte de deschiderea procedurii insolventei,…

Details

Politica interna pentru a preveni hartuirea la locul de munca

Angajatorii sunt acum nevoiți să adopte măsuri mai drastice si pentru a preveni hărțuirea la locul de muncă, conform  Hotărârii Guvernului nr. 262/2019 prevede modificarea procedurilor și a regulamentelor interne pentru a descuraja comportamentele inadecvate și pentru a asigura egalitatea de șanse la locul de muncă. In acest sens , ECHIPA SAUCA& PARTNERS recomanda angajatorului…

Details

Răspunderea disciplinara a personalului didactic

RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ A PERSONALULUI DIDACTIC   Conform unei decizii de speță pronunțată recent, Curtea de Apel Suceava a reținut că: „personalul didactic, personalul didactic auxiliar şi cel de conducere răspund disciplinar conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, iar nu în baza dispozițiilor Codului muncii.” Astfel, conform art. 55 Ordinul nr. 5079/2016:   ,, Personalul didactic, personalul didactic auxiliar…

Details

Antrenarea răspunderii administratorului pentru nepredarea actelor contabile

Acţiunea în antrenarea răspunderii personale patrimoniale a  administratorului  se întemeiază pe   teza finală a dispozițiilor art. 169 alin. 1 litera d) din Legea nr. 85/2014 – potrivit cărora, „La cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar, judecătorul sindic poate dispune ca o parte sau întregul pasiv al debitorului, persoană juridică, ajuns în stare de insolvenţă,…

Details

Supraimpozitarea clădirilor neîngrijite este constituțională

Curtea Constituțională a constatat că această orientare legislativă în materie fiscală a ținut seama de realitățile socio-economice existente, aspect cu privire la care, astfel cum s-a arătat mai sus, legiuitorul are o largă marjă de apreciere .   Prin Decizia  nr.425/2021, publicata in data de 24 august in Monitorul Oficial s-a respins excepția de neconstituționalitate invocata de…

Details

Proiect de lege privind reîncadrarea diurnei in cazul transporturilor

proiectul de lege vizand amnistia fiscala pentru reincadrarile facute de catre ANAF pentru diurne . ” ART. I – (1) Se anulează diferenţele de obligaţii fiscale principale şi/sau obligaţiile fiscale accesorii, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, ca urmare a reîncadrării sumelor reprezentând indemnizaţia primită pe perioada delegării şi…

Details