Noutate legislativa: actualizarea Regulamentului intern din octombrie 2022

Angajatorii trebuie să introducă în regulamentul intern noi  informații : despre preaviz, la concediere sau demisie, politica generală de formare profesională, dacă ea existaR Aceste noi categorii de informatii trebuie sa se adauge pe lanaga celelalte informatii ce trebuiau deja incluse in Regulamentul intern.   IMPORTANT: Angajatorii si care au sub 9 salariati trebuie sa…

Details

Facilitate fiscala din ianuarie 2023

Codul fiscal se va modifica in multe aspecte din ianuarie 2023. Incepand cu luna ianuarie 2023 angajatorii beneficiaza de un nou beneficiu fiscal , introdus prin OG nr. 16/2022: Conform prevederilor OG 16/2022, „cazarea și contravaloarea chiriei pentru spațiile de cazare/de locuit puse de către angajatori la dispoziția angajaților proprii” beneficiaza de acest beneficiu fiscal, însă…

Details

Codul Muncii s-a modificat din 19 octombrie!

Pe 19 octombrie 2022, a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 283/2022, care modifica Codul Muncii, iar aceste modificări au o mare importanta (inclusiv financiara) pentru angajatori. Angajatorii trebuie sa întreprindă masuri specifice pentru implementarea si respectarea lor imediata. Se modifica conținutul minim al contractului individual de muncă : Trebuie introduse condițiile clare, ce…

Details

Modificarea activităților la SRL- Adăugarea sau eliminarea de activități

Obiectul de activitate al unei societăți comerciale cu răspundere limitată este definit cu ajutorul codurilor CAEN. Ce semnifică această noțiune de cod CAEN? Codul de clasificare a activităților din economia națională Pentru a putea desfășura la un moment dat o activitate, societatea cu răspundere limitată trebuie să aibă codul CAEN corespunzător menționat în actul constitutiv.…

Details

Divorțul de comun acord

Divorțul prin acordul soților poate fi pronunțat de către instanța judecătorească indiferent cât a durat căsătoria între părți și indiferent dacă există sau nu copii minori care au rezultat din căsătorie. Divoțul prin acordul soților se poate admite doar dacă unul dintre soți nu este pus sub interdicție. Această modalitate de divorț este o modalitate…

Details

Partajul după divorț- Cum se împart bunurile?

Partajul este acea operațiune juridică de împărțire a bunurilor comune. Aceste bunuri comune le au în proprietate foștii soți. După desfacerea căsătoriei, foștii soți se află în acea situație juridică și anume cea de indiviziune.    Ce înseamna noțiunea de indiviziune? Foștii soți dețin în comun bunurile pe care le-au dobândit în timpul căsătoriei. Există…

Details

Închiderea unei societăți comerciale

Aveți nevoie de informații pentru a putea închide o societate comercială? În cele ce urmează vă vom prezenta care sunt pașii pentru închiderea unei societăți comerciale. În vederea închiderii unei societăți comerciale trebuie parcurse două etape succesive: Dizolvarea și lichidarea patrimoniului societății; Radierea societății de la Oficiul Național al Registrului Comerțului De asemenea, pentru închiderea…

Details

Respectarea preavizului in caz de concediere

Pentru a preveni eventualele comportări abuzive ale angajatorului, prin care s-ar leza drepturile si interesele legitime ale salariaților, legiuitorul a înțeles să reglementeze în mod expres condițiile de fond și de forma în care angajatorul poate dispune cu privire la încetarea contractului de munca. Preavizul reprezintă documentul care pune în vedere angajaților, vizați de reorganizarea…

Details