Înființare societate cu răspundere limitată

   Dupa ce ati primit actele in original de la ORC, trebuie sa incepeti ceilalti pasi procedurali: Primul pas ar fi căutarea unui contabil:  serviciu externalizat( societăți de contabilitate PFA experți contabili/ contabili autorizati) Trebuie sa cumperi Registrele obligatorii :: Registrul Inventar – se poate ține și în format electronic, cu condiția să fie respectat…

Details

Este impozabila diurna acordată soferilor?

În cazul salariaţilor care prestează activitatea de şoferi în traficul internaţional de marfă, aceştia au dreptul la plata cheltuielilor de transport şi cazare  precum şi la o indemnizaţie de delegare – diurna, Atât timp cât angajaţii  prestează activitatea de şoferi în transport internaţional de marfă, le sunt aplicabile prevederile art. 9 din Legea nr. 16/2017,…

Details

Divort de comun acord

  Potrivit Codului Civil, soții pot divorța de comun acord, fără a se stabili culpa vreunuia dintre aceștia. Divorțul se poate pronunța de instanța judecătorească, indiferent de motivul acestuia, de durată, precum și de existența sau nu a copiilor. La soluționarea cererii de divorț prin acordul soților, instanța de judecată va ține cont mereu de…

Details

GHIDUL PRIVIND CONFORMAREA CU REGULILE DE CONCURENȚĂ DE CĂTRE ASOCIAȚIILE DE COMPANII  

GHIDUL PRIVIND CONFORMAREA CU REGULILE DE CONCURENȚĂ DE CĂTRE ASOCIAȚIILE DE COMPANII   Consiliul Concurenței a publicat ghidul privind regulile de concurență pentru a spori  gradul de conștientizare și de înțelegere a normelor de drept din acest domeniu. Consiliul Concurenţei are ca principal scop protejarea, menţinerea şi stimularea concurenţei şi mediului concurenţial normal, în vederea…

Details

Suspendarea executării silite

SUSPENDAREA EXECUTĂRII SILITE ESTE LIMITATĂ ÎN TIMP PÂNĂ LA SOLUȚIONAREA ÎN PRIMĂ INSTANȚĂ A CONTESTAȚIEI LA EXECUTARE   Înalta Curte de Casație și Justiție a statuat printr-o Decizie dată în Recurs în Interesul Legii următoarele: „Admite recursul în interesul legii formulat de Avocatul Poporului şi, în consecinţă, stabileşte că: În interpretarea şi aplicarea sintagmei „până…

Details

Frecvente probleme in materia urbanismului

    Limitele emiterii autorizației de construire   Conform dispozițiilor legale, orice autorizație de construire trebuie să fie emisă cu respectarea cerințelor urbanistice, prevăzute atât în legislația specifică, cât și în certificatul de urbanism, în caz contrar, autorizația de construire nelegală este lovită de nulitate.   Redăm următoarea stare de fapt întâlnită frecvent în practică:…

Details