Noutati : urbanism

NOUTĂȚI ÎN MATERIE DE URBANISM   Înalta Curte de Casație și Justiție( ÎCCJ) s-a pronunțat recent prin două Decizii date în Recurs în Interesul Legii( RIL) asupra unor chestiuni controversate din materia urbanismului și a autorizării construcțiilor, astfel:   Prin Decizia nr.12 dată în dosarul nr.1133/1/2021 ÎCCJ a statuat că Planul Urbanistic Zonal(PUZ-ul) este un act…

Details

Concluzii privind discutiile dintre ANAF si reprezentantii transportatorilor

    În cadrul discuțiilor purtate între reprezentanții principalelor societăți de transport și a asociațiilor transportatorilor, pe de-o parte, și reprezentanții ANAF-ului, pe de altă parte, în ultimele luni, cererile reprezentanților transportatorilor au fost lipsite de echivoc, respectiv: păstrarea legislației în forma actuală, amnistie fiscală, pentru a stopa valul de controale pe tema diurnelor, consfințirea…

Details

Diurna acordata soferilor – raspunsul transmis de ANAF

ANAF a transmis vineri, data de 18 iunie 2021 un raspuns legat de impozitarea diurnei/ indemnizației de delegare acordate șoferilor pentru transportul in strainatate.   Rãspunsul ANAF transmis UNTRR se confirmă faptul că diurna, respectiv indemnizația de delegare/detașare are același tratament fiscal, fiind neimpozabilă în limita a 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurna în…

Details

Când se poate contesta certificatul de urbanism ?

    Certificatul de urbanism este o operațiune tehnico-materială, un document informativ, cu caracter obligatoriu. Datele conținute în certificatul de urbanism sunt informații care fac vorbire despre regimul: juridic( dreptul de proprietate asupra imobilului, existența servituților de utilitate publică, situarea terenului în intravilan sau extravilan, încadrarea în lista monumentelor istorice, etc.), economic( regimul fiscal, extrasul…

Details

Notificarea detașării transnaționale in tara gazda este obligatorie

   Conform legislațiilor celor mai multe state europene, societățile care detașează salariați pe teritoriul acestora au obligația de a notifica în prealabil autorităților competente din țara gazdă elemente esențiale legate de detașarea salariaților( cum ar fi: durata detașării, scopul detașării, datele salariatului detașat, etc.) Din păcate pentru societățile care operează detașări transfrontaliere, nu există niște…

Details

Acțiunea privind clauzele abuzive din contractele bancare este imprescriptibilă

  Curtea de Justiție a Uniunii Europene, respectiv CJUE  a statuat recent faptul că cererea ce vizează constatarea caracterului abuziv al unei clauze incluse într-un contract de împrumut NU este supusă unui termen de prescripție. De asemenea, în ceea ce privește restituirea sumelor de bani ce au fost achitate în temeiul unor astfel de clauze,…

Details

Procedura de soluționare a contestațiilor în materia achizițiilor publice de către Consiliul Național de Soluționare a contestațiilor (C.N.S.C.)

  Conform art. 2 alin.(1) din Legea cu nr. 101/2016: „Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act al unei autorităţi contractante sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri poate solicita anularea actului, obligarea autorităţii contractante la emiterea unui act sau la adoptarea de măsuri…

Details