Legalitatea amplasarii sistemului de supraveghere video din punct de vedere GDPR

In situatia in care aveti instalat un sistem de supraveghere in curtea comuna a locuintei dumneavoastra, din punct de vedere legal trebuie sa sa tineti cont ca acesta actiune este reglementata de dispozitiile: Regulamentul nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestora prin…

Details

Procedura de cercetare disciplinara

Ce acte reglementeaza raporturile juridice dintre salariat si angajator: contractul de munca actele aditionale la contractul de munca fisa postului deciziile interne ale angajatorului Regulamentul de ordine interioara Contractul colectiv de munca instructiuni de lucru Atunci cand un salariat savarseste o abatere disciplinara , adica o incalcare de la regulile de dreptul muncii, o incalcare…

Details

Noutate – RIL admis cu privire la acţiunea în atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvenţă!

  În cursul anului 2022, respectiv în data de 12.12.2022, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat Decizia nr. 27/2022 privind interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 174 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 173 alin. (2), precum și ale art.…

Details

Cu ce va poate ajuta un avocat de contencios administrativ ?

Cu ce va poate ajuta un avocat de contencios administrativ va asigura asistență juridică și reprezentare în faza de executare silită a creanțelor fiscale; acorda consultații juridice, consultații fiscale și financiare în relația cu ANAF acorda asistență juridică la controalele efectuate cu ocazia rambursării TVA sau cu ocazia controalelor de fond redacteaza contestatii impotriva proceselor…

Details

Ai obținut autorizația de construire? Află că valabilitatea autorizațiilor de construire poate fi contestată de către subiecții cărora li se adresează actul administrativ individual, precum și de către terțe părți.

  În legătură cu acest subiect, trebuie reținut faptul că, în momentul în care o persoană intenționează să construiască, aceasta trebuie să se supună rigorilor legii și să aibă autorizarea administrației publice locale prin emiterea autorizației de construire, în conformitate cu prevederile legale.   În acest caz, valabilitatea autorizației de construire emise depinde de respectarea…

Details

Clauze abuzive in contractele cu consumatorii

Clauze abuzive in contractele cu consumatorii   Cum puteti proceda in situatia in care aveti inserat in contractul dumneavoastra de credit o clauza abuziva? Pentru stabilirea caracterului abuziv al unei clauze contractuale trebuie avute în vedere dispoziţiile Legii nr.193/2000, care transpune în dreptul intern Directiva 93/13/CEE, care stabileşte la art. 4 alin. 2 din Directiva…

Details