Sancțiunile la care se expun angajatorii care nu respectă legea

Sancțiunile la care se expun angajatorii care nu respectă legea   Conform legislației muncii angajatorii sunt ținuți să respecte o serie de obligații pornind de la Codul muncii și terminând cu actele normative. Competența de a aplica  amenzi pe aspecte ce țin de legislația muncii revine Inspecției Muncii, care are rol de coordonare și exercitare…

Details

Reguli vanzare terenuri agricole extravilan

Reglementarea măsurilor ce privesc vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan   Legea 17/2014 reglementează măsurile privind vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan, care se aplică cetăţenilor români, respectiv cetăţenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai statelor care sunt parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (ASEE) sau ai Confederaţiei Elveţiene, precum şi apatrizilor cu…

Details

Proiect de lege – Reguli speciale ale instanțelor de judecată în timpul stării de alertă pentru cauzele civile și penale

  Cu scopul de a combate efectele pandemiei cu coronavirus, un nou proiect de lege a fost adoptat de către Senat în cursul acestei săptămâni, urmând a fi trimis Președintelui României în următoarele zile.Acesta cuprinde un set de reguli de procedură speciale, după care vor funcționa intanțele de judecată pe perioada stării de alertă. Regulile…

Details

Contestarea clauzelor abuzive intr-o contestație la executare

Căile de atac în cazul  în care cererea de constatare a caracterului abuziv al unor clauze dintr-un contract bancar este disjunsă dintr-o contestaţie la executare   În cadrul acestui articol se va analiza ipoteza în care cererea de constatare a caracterului abuziv al unor clauze dintr-un contract bancar este disjunsă dintr-o contestaţie la executare, precum…

Details

Ce putem contesta la o executare silită?

Calea procesuală și termenul de invocare a altor critici privind executarea silită   Invocarea prescripţiei dreptului de a cere executarea silită/perimarea executării silite/a altor apărări similare se realizează în cadrul contestaţiilor la executare formulate pentru anularea unor acte de executare silită subsecvente, iar nu în cadrul contestaţiei la executarea silită însăși, formulată în termenul legal.…

Details

Contestație la executare – titlu executoriu

Admisibilitatea contestațiilor la executarea silită prin care se invocă nulitatea titlului executoriu al contractului de credit ca urmare a constatării caracterului abuziv al clauzelor contestate   În prezentul articol se va analiza aplicarea prevederilor art. 713 alin. (2) C.proc.civ, astfel cum au fost modificate prin Legea 310/2018 – admisibilitatea contestaţiilor la executarea silită prin care…

Details

Suspendarea executării silite la contestație

  -Decizie ICCJ-   Conform Deciziei nr. 2/2021  Înaltei Curți de Casație și Justiție, ce a fost publicată în Monitorul Oficial, în cadrul unei contestații la executare, suspendarea executării silite va putea fi menținută DOAR până când se soluționează contestația la executare în prima instanță. Astfel, nu are relevanță dacă hotărârea de soluționare a contestației…

Details

 Proiect de Lege privind procedura acordului de restructurare preventivă- suspendarea executărilor silite pe o perioadă de până la 1 an

   Proiectul prevede o nouă procedură pre-insolvență, în cea mai mare parte a sa extrajudiciară, acordul de restructurare preventivă, și actualizează în linie cu directiva UE concordatul preventiv. Proiectul ar trebui să includă următoarele măsuri: suspendarea executării silite, păstrarea de către debitor a administrării afacerii, cerințe de vot echilibrate, procedură simplificată de confirmare de către…

Details

Proiect nou legislativ- modificări ale Codului Muncii

  Noile modificări din Codul Muncii : Noul proiect legislativ prevede că semnătura electronică calificată va putea fi utilizată de către angajator în cadrul încheierii contractului individual de muncă, a actelor adiționale și a documentelor aferente securității și sănătății în muncă. De asemenea, va putea fi utilizată și în comunicarea cu instituțiile publice de resort.…

Details