AMENZILE PENTRU NECONECTAREA CASELOR DE MARCAT LA SISTEMUL ANAF AU FOST SUSPENDATE

    Operatorii economici, mari contribuabili, care ar fi trebuit să își conecteze casele de marcat la sistemul electronic al A.N.A.F. până în septembrie 2020  vor putea face aceste demersuri până la data de 31 decembrie 2020. Termen limită inclusiv pentru micii contribuabili. Recent a intrat în vigoare O.U.G. 118/2020 care prevede la art. 16…

Details

Contestarea masurilor dispuse prin Pachetul de Mobilitate

Guvernul României a atacat la C.J.U.E. prevederile Pachetului de Mobilitate care ar avea un impact negativ asupra transportatorilor români   Guvernul României a introdus o acțiune în anulare la Curtea de Justiție a Uniunii Europene prin care se dorește anularea unor prevederi din Pachetul de Mobilitate care ar avea implicații negative asupra pieței interne. Conform…

Details

Modificare plafon TVA pentru locuinte cu o suprafata utila de 120 mp – plafon nou 140.000 Euro

  PLAFONUL TVA DE 5% A FOST MODIFICAT LA SUMA DE 140.000 EURO PENTRU LIVRAREA LOCUINȚELOR CU O SUPRAFAȚĂ UTILĂ SUB 120 MP   Potrivit propunerii legislative, pentru modificarea art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, plafonul în acest caz se modifică de la 450.000 lei la 140.000 euro. Clienții care au încheiat…

Details

Reguli noi pentru vanzarea terenurilor agricole din extravilan

IMPOZITĂRI ȘI RESTRICȚII LA VÂNZĂREA TERENURILOR AGRICOLE SITUATE ÎN EXTRAVILAN   Vă readucem aminte cu acest prilej că, începând cu data de 13 octombrie 2020, au devenit aplicabile prevederile Legii cu nr. 175/2020 care a modificat în mod substanțial modul în care terenurile agricole din extravilan pot face obiectul unor contracte de vânzare, lărgind pe…

Details

Noutăți despre raporturile de munca- încheierea contractului de munca

Recent, prin Legea cu nr. 213/2020, au fost aduse modificări însemnate Codului Muncii cu privire la soluționarea conflictelor la locul de muncă, posibilitatea asistării angajatului de către un terț la încheierea sau modificarea contractului individual de mună, precum și introducerea unor aspecte cu privire la cercetarea disciplinară. Soluționarea conflictelor de muncă Până în prezent, legislația…

Details

Esalonarea la plata a obligatiilor fiscale din Decizia de impunere

    Eșalonarea la plată reprezintă un aranjament de plată în rate a obligațiilor fiscale restante ale debitorilor aflați în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilități bănești. Eșalonarea se poate acorda pe o perioadă de 6 luni, dar dacă se constituie garanții perioada se poate prelungi pentru o perioadă de 5 ani.   Consecințele…

Details

Desfiintarea lucrarilor de construcție fara autorizatie

PUNEREA ÎN APLICARE A HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREȘTI PRIVIND DESFIINȚAREA CONSTRUCȚIILOR   În România sectorul construcțiilor este în plină expansiune, iar probeleme de natură juridică sunt direct proporționale cu anvergura domeniului. Una dintre chestiunile care au provocat dispute aprinse între cetățeni și autorități se referă la punerea în executare a hotărârilor judecătorești prin care s-a dispus desființarea…

Details

Diurna pentru administrator

Clienții m-au întrebat daca un administrator poate primi diurna neimpozabila  atunci când se deplasează in străinătate pentru societate. Incepand cu luna ianuarie 2016,  Codul fiscal permite acordarea catre administrator a unei diurne neimpozabile , daca se mentioneaza aceasta posibilitate printr-un contract de administrare si/ sau Hotarare a asociatilor. Este important sa fie mentionat in contractul…

Details