Reincadrarea indemnizațiilor sau diurnelor

  Conform noilor prevederi din Legea nr. 72/2022 indemnizațiile sau diurnele ce vor fi acordate  angajaților aflați într-o detașare internațională vor putea fi reîncadrate de către echipele de inspecție fiscale doar pe baza constatărilor și confirmărilor Inspecției Muncii . Astfel, inspectorii Fiscului nu vor mai putea reîncadra indemizațiile sau diurnele netaxabile în venituri salariale taxabile…

Details

Cesiunea părților sociale

Ce reprezintă capitalul social? Capitalul social reprezintă totalitatea contribuțiilor persoanelor fizice și/sau juridice care au convenit înființarea unei societăți comerciale. Acesta se constituie prin aportul fondatorilor și poate lua mai multe forme: a) în bani; b) în natură(bunuri mobile sau imobile); c) în muncă(întâlnit extreme de rar); În cadrul unei societăți cu răspundere limitată capitalul social…

Details

Modificări în domeniul de telemuncă

Ca urmare a încetării stării de alertă, în domeniu de telemuncă s-a semnalat următoarea întrebare: “In cazul salariaților care lucrează în acest regim, se va mai păstra  facilitatea de a primi indemnizația de 400 lei în condițiile ridicării stării de alertă începând cu data de 09.03.2022?” Conform prevederilor din Codul fiscal sunt prevăzute următoarele aspecte…

Details

Amnistia fiscală 2022 pentru diurnele șoferilor si diurnele date in caz de detașare transnaționala

Legea nr. 72/2022  pentru anularea unor obligații fiscale (amnistia fiscală) s-a publicat in data de 31 martie 2022 si a intrat in vigoarea in data de  3 aprilie 2022. Legea stabilește doar cadrul general , însă nu stabilește si nu detaliază normele de aplicare ale acestei proceduri. Normele de aplicare  ce vor contine regulile concrete…

Details

Încetare stare de alertă

În urma relaxării măsurilor la nivel național, din data de 08.03.2022 autoritățile au decis încetarea stării de alertă. Întrucât măsura nu va mai fi prelungită în domeniul juridic vor avea loc o serie de consecințe, printre care amintim următoarele: Contractele colective de muncă și acordurile colective de muncă au rămas valabile pe toată durata stării…

Details

Ce facem când vrem să dăm în judecată o autoritate a statului? Ce este contenciosul administrativ?

  Ce este o autoritate publică? Legea 554/2004 a contenciosului administrativ ne oferă o definiție: „orice organ de stat sau al unităţilor administrativ-teritoriale care acţionează, în regim de putere publică, pentru satisfacerea unui interes legitim public”, mai exact, orice autoritate publică poate fi inclusă în această categorie( ex. primărie, anaf, consiliul local etc.)   Pentru…

Details