avocat fiscal plata solidara a datoriilor fiscale

Răspundere solidara pentru obligații fiscale principale, dar si pentru accesorii

Conform Codului de procedura fiscală, administratorul, asociatul, alte persoane din conducere răspund solidar pentru obligațiile fiscale neachitate de către societate. Sunt multe litigii fiscale in care persoanele fizice contesta deciziile de atragere a răspunderii solidare , întrucât nu sunt vinovate de starea de insolvabilitate a societății. CJUE a decis ca o persoana poate sa fie…

avocat dreptul muncii

Clauza de formare profesionala in dreptul muncii

Formarea profesionala !   Într-o Decizie de speță, Curtea de Apel Timișoara a statuat că nerespectarea de către salariat a obligaţiei de fidelitate faţă de angajatorul care a suportat costurile formării sale profesionale va atrage obligarea salariatului la suportarea acestor cheltuieli, dar numai pentru serviciile pe care angajatorul le poate dovedi, în mod efectiv şi…