Detasarea transnationala

Detașarea transnațională presupune încheierea unui actului adițional

   Detașarea transnațională nu se poate dispune fără acordul prealabil al salariatului trimis sa lucreze in străinătate. Pe cale de concluzie, salariatul si angajatorul trebuie sa încheie un act adițional la contractul de munca Actul adițional la contractul individual de munca trebuie sa conțină urmatoarele elemente, minime: locul de munca unde isi va desfășura activitatea…