Impoziturile pe venituri Romania

Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți

Impozitul cu reținere la sursă se aplică în general veniturilor obținute din România de către nerezidenți, precum: Dividende; Dobânzi; Redevențe; Comisioane; Venituri din servicii de management sau de consultanță (indiferent de locul unde sunt prestate) Venituri din servicii prestate în România, exclusive transportul international și prestările de servicii accesorii acestui transport; Venituri din profesii independente…

Impozit la venituri pe microintreprinderi

Impozitul la microîntreprinderi

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor este aplicabil, în mod obligatoriu, în locul impozitului pe profit, pentru persoanele juridice române a căror cifră de afaceri nu depășește echivalentul în RON a 1.000.000 Euro. Pe de altă parte, orice companie care îndeplinește condiția referitoare la venituri realizate mai mici de 1.000.000 Euro, dar are un capital social minim…