NEGOCIERE COLECTIVA

Respectarea preavizului in caz de concediere

Pentru a preveni eventualele comportări abuzive ale angajatorului, prin care s-ar leza drepturile si interesele legitime ale salariaților, legiuitorul a înțeles să reglementeze în mod expres condițiile de fond și de forma în care angajatorul poate dispune cu privire la încetarea contractului de munca. Preavizul reprezintă documentul care pune în vedere angajaților, vizați de reorganizarea…